Har ansatt daglig leder i Nyhavna Utvikling

Styret i Nyhavna Utvikling AS har ansatt Vegard Tyldum som selskapets første daglige leder. Han kommer fra Fredensborg Bolig hvor han har vært regionsjef i Trondheim.

Styreleder Johan Arnt Vatnan er godt fornøyd med at daglig leder nå er ansatt.

– Vi er svært fornøyde med at Tyldum takket ja til den viktige og krevende jobben som daglig leder i Nyhavna Utvikling, sier Vatnan i en pressemelding.

Selskapet er i oppstartsfasen og skal bygges opp parallelt med at utviklingsarbeidet på eiendommene kommer i gang.

– Tyldum sin betydelige og varierte erfaring samt nettverk innen eiendomsutvikling vil komme godt med i dette arbeidet, sier Vatnan.

Nyhavna Utvikling AS er etablert for å forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av områdene Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim.

– Nyhavna skal over tid konverteres fra industrihavn til sentrumsformål. Områdene utgjør totalt 300 dekar og vil ble svært betydningsfull i utviklingen av Trondheim de neste 20-30 år. Nyhavna Utvikling AS eies av Trondheim kommune (67 prosent) og Trondheim Havn IKS (33 prosent).

– Nyhavna er et unikt prosjekt og dette var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til. Det er stor interesse og høye ambisjoner knyttet til utviklingen av Nyhavna og jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven. Vi skal utvikle en fremtidsrettet bydel med miljøriktige og spennende prosjekter av høy kvalitet til glede for beboere, byens befolkning og tilreisende, sier Tyldum i meldingen.

Tyldum tiltrer 1.mars 2021.