Illustrasjon: FRAGMENT
Illustrasjon: FRAGMENT

Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen på høring

Grønland og Tøyen har allerede et yrende byliv og mange beboere. Forslaget Oslo kommune har laget til hvordan bylivet og nærmiljøet på Grønland og Tøyen kan bli stadig bedre i årene som kommer, legges nå ut på høring.

Programmet er en videreføring av bilfritt byliv-arbeidet, skriver kommunen i en pressemelding.

- Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum, og handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen er en forlengelse av dette arbeidet, sier Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling.

–Målet er å gjøre det bedre og tryggere for syklende og gående, styrke områdenes grøntområder, samt å bygge videre på og forbedre de gode bylivskvalitetene som allerede er i området i dag, sier hun i pressemeldingen.

- Handlingsprogrammet er en smørbrødliste med muligheter for hvordan Grønland og Tøyen kan se ut i fremtiden, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i samme melding.
– Det har vært spennende å jobbe med dette området, for i motsetning til sentrum, hvor byliv-prosjektet startet, så bor og lever det veldig mange innbyggere på Grønland og Tøyen. Det gjør noe med bylivet, her yrer det allerede, sier Kielland.

- Grønland og Tøyen er og skal fortsatt være et sted for både beboere og besøkende, og fungere som en integrert del av sentrum, supplerer Marcussen.

I arbeidet er Grønland og Tøyen delt inn i seks delområder, hvor det er foretatt analyser til hvert delområde. Det er funnet styrker, svakheter og muligheter til hvert av dem, og på bakgrunn av disse er det en rekke forslag til strategier og tiltak som kan bidra til et styrket byliv i hvert delområde. Delområdene er Grønland/Vaterland, Grønland nord, Enerhaugen/Tøyen, Tøyen sentrum, Grønland park og Nedre Kampen.

De overordnede strategiene for handlingsprogrammet er:

·Forholdene og forbindelsene skal tilrettelegges bedre for gående og syklende

·Få bedre samspill og synergieffekter mellom steder, aktiviteter og tilbud i området

·Oppgradering og nyutvikling av byrom, torg og møteplasser

·Tilføre og styrke såkalte blågrønne kvaliteter, som parker, grøntområder og åpning av bekker

Høringsfristen er 6. juli.