– Nedsatt funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Likevel står mange funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, til tross for at de ønsker å jobbe, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

– Nedsatt funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Likevel står mange funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, til tross for at de ønsker å jobbe, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

Handikapforbundet: – Se på kompetansen, ikke funksjonsnedsettelsen

Ifølge SSB er bare 37,5 prosent av funksjonshemmede i arbeid, mot 78,4 prosent av befolkningen for øvrig. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund mener altfor lite blir gjort for å øke denne andelen.