Ketil Søyland. Foto: Grønn Byggallianse
Ketil Søyland. Foto: Grønn Byggallianse

Han skal lede anleggssatsingen i Grønn Byggallianse

Ketil Søyland er hentet inn for å lede anleggssatsingen i Grønn Byggallianse.

– Dette er noe jeg gleder meg veldig til. Det er et behov for å løfte innsatsen for bærekraftig utvikling i alle typer infrastrukturprosjekter. Noe av det mest givende med min jobb og rolle er når jeg får fagpersoner på alle sider av bordet til å møtes og diskutere tiltak som bidrar til økt sosial og miljømessig bærekraft. Dette får jeg rikelig anledning til i rollen som prosjektleder for anlegg i Grønn Byggallianse, sier Søyland i en pressemelding.

Søyland er innleid fra Norconsult der han de siste 25 årene har han arbeidet med anleggsprosjekter, i hovedsak med oppdragsledelse med kunder som Statens vegvesen, Nye Veier AS og Bane Nor. Han har deltatt aktivt i diverse bransjesamarbeid og i ulike fagnettverk som Grønn anleggssektor.

– Ketil har en bakgrunn, nettverk og kompetanse som gjør ham svært godt skikket til å lede anleggssatsingen vår. Vi vet at Ketil har bidratt i mange store anleggsprosjekter og at det var lagt planer for ham i å delta i flere større utbyggingsprosjekter. Vi er derfor svært glade for at han takket ja til å bli med på bærekraftslaget hos oss og lede anleggssatsingen vår, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, i meldingen.

Tidligere i år inngikk Grønn Byggallianse en samarbeidsavtale med Statens vegvesen, Bane Nor og Nye Veier AS om å få til en økt innsats for bærekraftig utvikling i anlegg. I samarbeidet er det slått fast at BREEAM Infrastructure vil være et viktig verktøy for å måle forbedring.

– Hovedinnsats fremover vil legge vekt på hvordan vi bygger anleggene. Det er i tidligfase av anleggsprosjekter de store klima- og naturgevinstene kan tas ut. Mye av min tid kommer derfor til å bli brukt til å støtte opp under og sikre merverdi av å jobbe systematisk, dokumentere og måle forbedring i anleggsbransjen. Der er verktøyet BREEAM Infrastructure til stor hjelp. Målet er at vi kan vise at sertifiseringen gir så stor merverdi at byggherrene ikke kan leve uten, sier Søyland.