Roy Eivind Antonsen starter i jobben 1. oktober. Foto: Privat
Roy Eivind Antonsen starter i jobben 1. oktober. Foto: Privat

Han er ny forskningssjef i SINTEF Narvik

Roy Eivind Antonsen (53) er ansatt som ny forskningssjef i SINTEF Narvik.

Han kommer til SINTEF etter å ha ledet operativt bruvedlikehold og FOU-arbeid knyttet til rehabilitering av betong- og stålbruer i Statens vegvesen.

Antonsen går inn i rollen som forskningssjef med ansvar for prosjektutvikling og FoU-arbeid innen forskningsområdene ved kontoret til SINTEF i Narvik.

– SINTEF Narvik har i dag 22 ansatte og jobber med arktisk teknologi, infrastruktur, materialer, konstruksjoner, is-mekanikk, numeriske analyser, jernbaneteknologi, prosess- og miljøteknologi, og er i dag et eget AS med organisatorisk tilknytning til SINTEF Community, heter det i en pressemelding.

– Vi har ønsket oss en dyktig leder med lang erfaring både fra privat næringsliv, forskning, industri og offentlig sektor. Det har vi fått i Antonsen, som skal bidra til å styrke vår posisjon og innsats gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF, sier styreleder Bjørn Iversen i SINTEF Narvik AS i meldingen.

Roy Eivind Antonsen har en Master of science fra kjemifakultetet ved NTH og en PhD fra NTNU innen elektrokjemi knyttet til korrosjon av armeringsstål i betong. Den nye forskningssjefen i Narvik går også inn som en del av ledergruppen i SINTEF Community.

– Vi ser mange synergier mellom aktiviteten og kompetansen i SINTEF Narvik og våre avdelinger i SINTEF Community, både når det gjelder fagmiljøene innen berg og geo, arktisk teknologi, betong, infrastruktur og klimatilpasning. Det er derfor en glede for meg å ønske Roy velkommen tilbake til SINTEF, sier Iversen.

Antonsen har også tidligere jobbet i SINTEF.

– Jeg tror min bakgrunn passer godt inn i de utfordringene SINTEF Narvik står overfor framover. Vi skal bygge et lag som er sterkt faglig med kunnskap på flere områder og i tillegg være en viktig samfunnsaktør både i offentlig og privat sektor i nord. Min jobb blir å bidra aktivt i markedsarbeidet og sikre synlighet i relevante nettverk, samt internt i SINTEF. Det gleder jeg meg til å ta fatt i, sier Roy E. Antonsen i meldingen.

Den nye forskningssjefen starter i jobben 1. oktober.