Han blir ny toppsjef i Norsk Stål

Birger Nilsen overtar stillingen som administrerende direktør i Norsk Stål AS med virkning fra 14. mai 2024.

Birger Nilsen. Foto: Norsk Stål
Birger Nilsen. Foto: Norsk Stål

Han tar over etter Christian Frustøl som har vært konstituert i stillingen siden januar 2024. Han tok over stillingen midlertidig da Helge Runer ved årsskiftet gikk av som administrerende direktør, og over i en stilling som strategidirektør i morselskapet Leif Hübert AS.

Nilsen har tidligere erfaring fra Norsk Hydro, Yara og Sibelco Group hvor han har hatt ledende stillinger i konsernet.

Styreleder Leif Hübert viser i pressemeldingen til Nilsens kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn som et godt utgangspunkt for å utvikle Norsk Stål. Styret benytter også anledningen til å takke Frustøl for hans bidrag.