Illustrasjon av mulig utforming hovedbygg: LPO Arkitekter/Forsvarsbygg

Illustrasjon av mulig utforming hovedbygg: LPO Arkitekter/Forsvarsbygg

Hæhre vant Jan Mayen-prosjekt

Forsvarsbygg har signert en samspillentreprise med Hæhre Arctic As om ny hovedbygning på Jan Mayen.

- Vi er stolte over å ha ansvaret med å gjennomføre et viktig prosjekt for Norge. Prosjektet vil gi de ansatte på Jan Mayen nye, funksjonelle og moderne lokaler, i et stasjonsbygg som rommer alle funksjoner som et lite samfunn trenger, sier avdelingsdirektør Stine Fjærli Sjøthun i Forsvarsbygg i en pressemelding.

 Jan Mayen er en 377 kvadratkilometer stor, arktisk øy som siden 1930 har vært en del av Norge, hele 100 mil vest av fastlandet. Her jobber og bor mannskapene seks måneder av gangen. Meteorologisk Institutt har bemanning på øya, og i tillegg har Forsvaret personell her. Alle bor, jobber og lever sammen.

- Dette er en helt unik og spennende mulighet for Hæhre Arctic AS, sier Gudmund Roen, styreformann i Hæhre Arctic AS i samme melding

- Vi er både stolte og ydmyke over å ha blitt valgt ut av Forsvarsbygg til å være med på dette prosjektet. Vår spesialkompetanse fra prosjektgjennomføring i arktiske strøk vil komme godt med, og vi har satt sammen et meget sterkt team under ledelse av Martin Nerhus Øen og Audhild Storbråten. Med god bistand fra blant annet Sweco LINK Arkitekter og exa nordic, gleder vi oss til å gjennomføre prosjektet i samspill med Forsvarsbygg, legger han til.

- Det er et prosjekt med mange usikkerheter og x-faktorer, og hvor vi, sammen med Hæhres arktiske avdeling basert på Svalbard, «går opp terrenget», og finner gode løsninger på logistikk og anleggsaktiviteten. Forsvarsbygg mener den beste måten å oppføre bygget på er å bygge moduler eller elementer på fastlandet, og frakte det til Jan Mayen, og så får vi se om samspillet med entreprenør vil konkludere med det samme, sier prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har så langt fått bevilget cirka 15 millioner kroner for å kontrahere entreprenør og utarbeide forprosjekt. I denne summen inngår det også tidligere utredninger, befaring på Jan Mayen med entreprenør og gjøre alle nødvendige undersøkelser. Dette forprosjektet ferdigstilles høsten 2023, og det vil også inneholde kostnadsoverslag for bygging. Forutsatt finansiering fra myndighetene, planlegger man med fysisk oppstart i 2025 og at bygget etter planen står ferdig i 2026/27.

Forsvarsbygg understreker at stasjonsbygget skal romme alle funksjoner folka på øya trenger for å leve og bo, og gjøre sin jobb.Alt må dessuten være under samme tak, slik at de som jobber og bor der kan være helt selvforsynt uansett vind, snø, eller ja, jordskjelv, forklarer hun. I løpet av vinteren er nemlig byggene i Olonkinbyen nærmest begravd i enorme fokkskavlene som legger seg etter snøstormer og uvær.

Bygget skal blantannet inneholde forlegningsdel, kjøkken, spiserom, kontorer, verksteder, elektronikkavdeling, trening/gymsal, fritidsrom, brannstasjon og sykestue.