Illustrasjon av det nye stasjonsbygget hvor "alt" er samlet undet ett tak. Illustrasjon: Forsvarsbygg/LPO Arkitekter

Illustrasjon av det nye stasjonsbygget hvor "alt" er samlet undet ett tak. Illustrasjon: Forsvarsbygg/LPO Arkitekter

Forsvarsbygg skal bygge ny hovedbygning på Jan Mayen

Forsvarsbygg skal nå bygge en ny hovedbygning på øya, og prosjektet er snart på vei ut i markedet.

I oktober vil Forsvarsbygg invitere til en samspillentreprise for å prosjektere og bygge ny hovedbygning på øya.

– Slik kan vi, sammen med markedet, finne en best mulig måte å løse et helt unikt og spennende oppdrag, sier prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i en pressemelding. I en og samme bygning skal folk bo, jobbe og tilbringe fritiden.

– Det koster å bygge på et slikt sted, og det inviteres til kreative prosesser der flerbruk at arealene vil være sentralt, heter det i meldingen.

Jan Mayen er en 377 kvadratkilometer stor, arktisk øy som siden 1930 er en del av Norge, og som ligger ensom langt ute i havgapet, hele 100 mil vest av fastlandet. Her jobber og bor 19 personer seks måneder av gangen. Blant annet har Meteorologisk Institutt bemanning på øya, i tillegg har Forsvaret personell her. Alle bor, jobber og lever sammen.

– Vi er stolte over å ha ansvaret med å gjennomføre et viktig prosjekt for Norge. Prosjektet vil gi de ansatte på Jan Mayen nye, funksjonelle og moderne lokaler, i et stasjonsbygg som rommer mange ulike funksjoner, sier Pedersen.

Prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg. Foto: Rune Nilsson
Prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg. Foto: Rune Nilsson

Total fornyelse
– I praksis snakker vi om en total fornyelse av bygningsmassen til samfunnet. Vi har et forprosjekt, men dette må revideres før vi får godkjenning. I tillegg skal eksisterende bygning på 2.250 kvadratmeter rives, og det er et stort prosjekt i seg selv, da det ikke er deponi for avfall på øya. Det er mye asbest og annet miljøskadelig avfall, og alt avfall skal sorteres og fraktes til fastlandet, uttaler prosjektleder Pedersen.

– Nå skal kartet tegnes sammen med entreprenører, brikkene skal komme på plass, og da vil vi etter hvert si mer både om omfang, hvordan oppdraget konkret kan løses og hva dette vil koste. Stasjonsbygget, planlagt med over 3.600 kvadratmeter, skal romme alle funksjoner folka på øya trenger for å leve og bo, og gjøre sin jobb. Alt må dessuten være under samme tak, slik at de som jobber og bor der kan være helt selvforsynt uansett vind, snø, eller ja, jordskjelv, forklarer hun. I løpet av vinteren er nemlig byggene i Olonkinbyen nærmest begravd i de enorme snømasser, og vinden fra havet og fjellet er både kald og sterk. Blant annet skal bygget inneholde forlegningsdel, kjøkken, kontorer, verksted, elektronikkavdeling, trening/gymsal, fritidsrom, brannstasjon og sykestue. Med andre ord: Alt de trenger for å overleve og løse sitt oppdrag under ofte svært krevende forhold, utdyper hun.

Prosjektgruppa, som ledes av Pedersen, har planlagt oppdraget i lengre tid. Prosjekteier er Forsvarsdepartementet.

– Det har vært målt jordskjelv opp mot 6,8 på Richters skala på øya. Ingen andre steder i Norge er det jordskjelv som kan sammenlignes med denne styrken. Om ikke det var nok så har Jan Mayen det som er Norges eneste aktive og verdens nordligste vulkan, Beerenberg som ruver 2.277 meter over havet, sier hun. Den hadde sist utbrudd i 1985.

– Vi må derfor være forberedt på en lang rekke scenarioer når vi planlegger dette.

Oversikstbilde av dagens samfunn på Jan Mayen. Foto: Forsvarsbygg/Randi-Grethe Pedersen
Oversikstbilde av dagens samfunn på Jan Mayen. Foto: Forsvarsbygg/Randi-Grethe Pedersen

Naturreservat
I tillegg er øya et naturreservat, og forsyninger må entes flys eller kjøres inn per båt. Alt i et arktisk klima og vær, med det som det innebærer av usikkerheter og utfordringer.

– Forsvarsbygg har kompetansen og erfaringen nødvendig for å løse et viktig oppdrag for Norge og storsamfunnet på en god måte, men vi ønsker gode og dyktige entreprenører med på laget. Løsning, kostnad og endelig omfang må avklares gjennom den prosessen vi legger opp til, sammen med den entreprenøren vi inngår et samarbeid med, sier prosjektlederen.

– Jeg er sikker på at det finnes mye god kompetanse blant entreprenørene, og her får man garantert utfordringer man ikke har hatt tidligere. Jeg håper dette inspirerer entreprenører til å gi inn tilbud, og jeg gleder meg veldig til å samspille om en god og fremtidsrettet stasjonsbygning for samfunnet Jan Mayen, sier Pedersen. Konkurransen blir lyst ut i oktober.