Prosjektet har fått rammetillatelse av Plan- og bygningsetaten i Oslo til å oppføre sentralen på Økern. Den kan være i drift innen utgangen av 2022. Illustrasjon: Futhark arkitekter og Google Maps

Prosjektet har fått rammetillatelse av Plan- og bygningsetaten i Oslo til å oppføre sentralen på Økern. Den kan være i drift innen utgangen av 2022. Illustrasjon: Futhark arkitekter og Google Maps

Grønt lys til ombrukssentral på Økern: – Byggenæringens svar på Fretex

Oslo kommune sier ja til etableringen av en ombrukssentral for byggenæringen på Økern. Sentralen blir trolig Europas største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

– Det er stor vilje i byggenæringen til å bruke materialer om igjen, men tilgjengeligheten har vært for liten. Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og frem til nå har det ikke vært sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet. Denne sentralen fjerner et betydelig hinder, og vil føre til langt mer ombruk fremover, sier direktør Anders Fylling i Statsbyggs faglige ressurssenter i en pressemelding.

Lagerhallen som skal tas i bruk på Økern, blir ombrukt fra Statsbyggs regjeringskvartal-prosjekt. Der ble det 4.500 kvadratmeter store teltet, som skal utgjøre sentralen, satt opp av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker.

Europas største

Sirkulær Ressurssentral vil trolig bli Europas største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

– Dette blir byggenæringens svar på Fretex. Etableringen av Sirkulær Ressurssentral er et viktig skritt på veien til å gjøre byggebransjen avfallsfri og helsirkulær. Godkjenningen fra Plan- og bygningsetaten gjør at vi nå kan forvente oppstart innen utgangen av 2022. Dette blir en storskala pilot fram til utgangen av 2025, som skal bidra til å gjøre brukte byggevarer like attraktive som nye, og gi umiddelbare kutt av Co2 utslipp fra byggebransjen, sier Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral i meldingen.

– Ombruksbransje i sterk vekst

Resirqel, som har spesialisert seg på ombruk av byggevarer, står bak ideen til sentralen. De fikk med seg Statsbygg, Oslo kommune og foreningen Pådriv, som bidrar til bærekraftig byutvikling.

Pådriv har vært aktive i arbeidet med å få på plass samarbeidspartnere, finansiering og tomteplass. Resirqel skal bygge opp og drive mellomlager- og videreformidlingsløsninger for brukte byggematerialer i ressurssentralen.

– Ambisjonen vår er et effektivt, trygt og kundevennlig tilbud. Vi skal understøtte en ombruksbransje i rask vekst, og ombrukssentralen vil sannsynligvis være den største av sitt slag i Europa. Vi skal etablere attraktive mellomlagrings- og videreformidlingstjenester for ombruksmaterialer. Dette er utfordring vi brenner for å løse, og som vi allerede har samlet mange dyktige, gode krefter rundt, sier Martin S. Eid, gründer og ombruksrådgiver i Resirqel.