På avfallsmottaket til Ragn-Sells i Moss, er målet å finne ut hvilken kvalitet trematerialet som kommer inn har. Foto: Kathrine Torday Gulden

På avfallsmottaket til Ragn-Sells i Moss, er målet å finne ut hvilken kvalitet trematerialet som kommer inn har. Foto: Kathrine Torday Gulden

Kartlegger ombrukspotensialet for returtre: – Enormt behov

Rundt 90 prosent av norsk treavfall flises opp for energigjenvinning. Et nytt forskningsprosjekt har som mål å finne ut om hvor mye av treavfallet som kan inngå i nye produkter.