Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Vil kreve klimagassregnskap og ombrukstiltak i store byggeprosjekter

Regjeringen har vedtatt endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift og tilhørende endringer i byggesaksforskriften som skal gjøre byggenæringen mer sirkulær og miljøvennlig.

Det skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding onsdag.

–Vi innfører nå krav om at nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres, og at materialer skal kartlegges for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg. Vi øker også kravet til sortering av avfall på byggeplass fra 60 til 70 prosent, seer kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i pressemeldingen.

Regjeringen innfører også krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg.

–Hurdalsplattformen slår fast at vi må skjerpe kravene til byggenæringen. Samtidig er det også et mål å holde byggekostnadene så lave som mulig. Vi setter nå i gang et arbeid med å vurdere aktuelle virkemiddel for å balansere disse hensynene, sier Gjelsvik.

Endringene gjelder fra 1. juli 2022, med en overgangsperiode på ett år. De omfatter også enkelte forenklinger og presiseringer av energireglene, skriver departementet.