– Jeg oppfordrer alle ledere i bransjen til å melde som mentorer i Ingeborg-nettverket nye mentorprogram, sier Anne Dahl Øiseth, country manager Grohe. Arkivfoto

Grohe-leder inn i styret til Ingeborg-nettverket

Anne Dahl Øiseth i Grohe skal gjennom sin inntreden i styret til Ingeborg-nettverket bidra til å løfte kvinner i rørbransjen med lederambisjoner.

Ingeborg-nettverkets styre får nå påfyll Anne Dahl Øiseth, som er country manager i Grohe. Øiseth tar ansvaret for å få i gang nettverkets mentorordning, hvor målet er å ha mentorer klare til 2021.

– En av de viktigste nøklene for å øke kvinneandelen i rørbransjen er å øke andelen kvinner som innehar beslutningsposisjoner i bransjen. For å lede et mentorprogram trengs det erfaring og gjennomføringsevne, noe Øiseth har. Vi er svært glade for at hun vil lede dette arbeidet, sier Ingeborg-nettverkets leder Eli Heyerdahl Eide i en pressemelding.

Hun forteller at nettverket ønsker å bygge opp mentorprogrammet som en mulighet for kvinner i bransjen til å utvikle rett kompetanse, bygge nettverk og ta plass.

Anne Dahl Øiseth (58) er ansatt som Country Manager i Grohe Norge. Hun er utdannet bygningsingeniør og økonom, og kjenner rørbransjen godt fra stillingene som konserndirektør marked i GK Gruppen og salgs-og markedsdirektør i Onninen.

- Anne har lang ledererfaring og har alltid vært opptatt av å bidra til personlig utvikling og vekst for sine medarbeidere, og hun har spennende tanker og visjoner for hvordan Ingeborg Mentorordning kan bygges opp til å bli en god mulighet for å øke andelen kvinner i ledende stillinger. Det vil på lengere sikt også være med å påvirke rekrutteringen til bransjen og hvordan fremtidens rørbransje vil se ut, sier Eide.

Dahl Øiseth mener at Ingeborg-nettverket har et viktig budskap gjennom å få flere kvinner inn i rørbransjen.

– Det gjelder både blant utførende rørleggere, men også i bransjen forøvrig. Det å skape en mulighet der talentfulle kvinner kan møte likesinnede og få veiledning av både kvinner og menn som allerede innehar lederstillinger er viktig i en veldig mannsdominert bransje, hun.