Jørgen Leegaard i BNL. Foto: Moment Studio /BNL

Gratis etterutdanning i digitalisering for fagarbeidere

I august og oktober så åpnes det opp for etterutdanning i digitalisering for fagarbeidere.

Regjeringen har bevilget ekstra midler til etterutdanning og kompetanseutvikling på grunn av koronakrisen.

Tilbudet er for ansatte, permitterte og ledige, og kan tas i kombinasjon med jobb. Permitterte kan også delta uten å miste dagpengene.

BNL, Fellesforbundet og Norsk Industri samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge om bransjeprogrammet for byggenæringen og industrien.

– Vi håper at mange vil benytte seg av muligheten til sikre seg relevant kompetansepåfyll, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL i en pressemelding.

Det utvikles modulbaserte etterutdanninger for fagarbeidere for å sikre at vi har riktig kompetanse for et arbeidsliv i endring.

I den forbindelse tilbys nå tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» i Trondheim og Stavanger i august.

Tilbudet er utviklet ved Fagskolen i Oslo Akershus. Modulene er:

  • Grunnleggende digitale ferdigheter
  • Digital hverdag
  • Digital produksjon

Søknadsfristen er  er 1. august.

Opplæringen foregår dels ved samlinger og dels digitalt.