<p>Styreleder Audun Harridsleff i Betongelementforeningen kan fortelle om en god markedsutvikling for betongelementprodusentene.</p>

God utvikling for betongelementprodusentene

Betongelementprodusentene har hatt en meget god utvikling den senere tiden, og fikk en volumvekst på 6,7 prosent i 2016.

- Selv om betongelementbransjen samlet sett har hatt noen dipper underveis, har utviklingen vært stabilt god over tid, uttalte styreleder Audun Harridsleff i Betongelementforeningen på medlemsmøtet i foreningen. Ordrereserven har økt fra 5,4 måneder til 6 måneder.

Samlet deltar hele 155 personer på medlemsmøtet torsdag og fredag, og de aller fleste kan varsle om et godt 2016, og det er forventninger om ytterligere vekst i inneværende år.

- Det går oppover og jeg tror 2017 vil bli et knallbra år for betongelementmarkedet, og vi øker markedsandelene, legger Harridsleff til.

Han får støtte av Prognosesenterets Bjørn Erik Øye, som peker på at 2017 og årene fremover ligger an til å bli veldig bra.

- Vi har hatt all-time-high i Norge i flere år – men også i europeisk sammenheng ligger vi alene på toppen per capita. Anleggsmarkedet pusher markedet, men også boligmarkedet er meget sterkt. 2017 vil helt klart bli et nytt meget bra år, slår Øye fast. Totalt vil man omsette for 410 milliarder kroner innen bygg og anlegg i 2017.

Ikke overraskende vil det bli noen regionale forskjeller, som det har vært i 2016. Dette slår også ut for betongelementprodusentene. I øst økte volumet til medlemmene med 13,1 prosent i 2016 i forhold til 2015, mens man i vest fikk en økning på 3 prosent og i nord fikk man en økning på 1,2 prosent.

Innen hulldekkeproduksjonen fikk man en økning i produksjonen på 3 prosent, mens man innen plattendekker fikk en økning på hele 44 prosent. Innen andre dekker hadde man en nedgang på 19 prosent og innen vegger fikk man en økning på 12 prosent.

- Det bygges mange boliger om dagen, og dette slår blant annet inn på balkongproduksjonen, som hadde en økning på hele 83 prosent i fjor, legger Harridsleff til.

Daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen er positiv på medlemmenes vegne for årene fremover.

- Samfunnet etterspør mer effektiv planlegging og gjennomføring samt raskere og mer helhetlig utbygging. I tillegg etterspør markedet samarbeid vertikalt i prosjektene og horisontalt mellom bransjene for å sikre en bedre langsiktighet og ikke minst en mer forutsigbar økonomi i prosjektene. Her kan vi innen betongelementbransjen bidra i stor grad, mener Reiersen.

Betongelementforeningen har i dag 67 hovedmedlemmer med rundt 3.000 ansatte – i tillegg til 44 assosierte partnere.