John-Erik Reiersen (t.v.) viser frem veiledningen sammen med Inge Børli, Lastebileierforbundets prosjektleder i arbeidet.

Betongelementforeningen lanserer lastsikringsveiledning

Torsdag ble veiledningen "Lastsikring av betongelementer under transport" lansert på Betongelementforeningens medlemsmøte på Gardermoen.

Veiledningen har til hensikt å trygge lasting og transport av tunge betongelementer og viser til anbefalte løsninger og materialvalg for både produsenter og transportører. Veiledningen viser også tabeller for beregninger av sikring.

Veiledningen har blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom Norges Lastebileierforbund (NLF) og Betongelementforeningen (BEF) og blir trykket i papirversjon som en NLF-standard. NLF lanserer samtidig tre andre standarder relatert til sikker transport.

- Betongelementforeningen vil i tillegg ta med veiledningen inn i Betongelementboka bind G som revideres i 2017. Det er et viktig arbeid som er nedlagt og vi ønsker med dette å sette fokus på at alle deler i verdiskapningen av elementbyggeriet i Norge er like viktig med tanke på sikkerhet, sier John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen

I utviklingsprosessen har NLF og BEF fått råd og innspill fra Statens havarikommisjon og Vegdirektoratet. Medlemsbedrifter i begge foreningene har videre bidratt sterkt med innholdet både i form av gode råd, god praksis og bilder.

"Lastsikring av betongelementer under transport" distribueres til alle medlemsbedrifter og andre relevante kontakter i bransjen. Den vil også legges ut på hjemmesidene til respektive forbund.