Daglig leder Randi Egeland fra Hå Element sammen med John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen. Foto: Arve Brekkhus

Hå Element Årets Betongelementfabrikk

Under Betongelementforeningens medlemsmøte ble Hå Element AS kåret til Årets Betongelementfabrikk 2016. 

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av Betongelementforeningens tilsluttede fabrikker siden 1994, og i år ble den tildelt den for 23. gang.

For året 2017 ønsket juryen å fremheve en bedrift som har gjort en særlig innsats på miljøområdet. Norske betongelementprodusenter har stor endringsevne, og tilpasser seg raskt nye rammevilkår. Likevel trer enkelte bedrifter tydeligere frem enn andre, som vinneren Hå Element.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Virksomheten er solid forankret i lokalmiljøet og har vist god tilpasningsevne og vekst de senere årene. Bedriften tilbyr sine produkter og tjenester ved å fokusere på bestandighet, vedlikeholdsfrihet, klimavennlige produkter og de positive gevinstene av å gjøre langsiktige investeringer i bygg og anlegg.

Bedriften lykkes godt med dette, reklamasjoner og transportskader er redusert til null. Årets betongelementfabrikk arbeider aktivt med lokal rekruttering, derfor er de i godt inngrep med de lokale utdanningsinstitusjonene. Bedriften har en bevisst og aktiv tilnærming til trivsel og arbeidsmiljø, et av resultatene av dette er et svært lavt sykefravær og at mange sosiale aktiviteter har utspring fra bedriften og de ansatte. Bedriften er opptatt av å få ned CO2 fotavtrykket og gjør beviste valg for å oppnå dette, logistikkplanlegging gjøres slik at transport og montasje blir så energieffektiv som mulig, noe som gir lavere kostnader, forutsigbar logistikk i tillegg til lave utslipp fra transport og montasje. Bedriften har utviklet et system for å ivareta spillvann fra produksjonen som er så bra at man kan drikke vannet som kommer ut fra produksjonsanlegget, juryen mener dette bidrar til å understreke bedriftens klare miljøfokus.

Juryen har bestått av John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).