God fart i utviklingen innen digitale byggesøknader

Det er mange opp gjennom årene som har opplevd at prosessen med innlevering og behandling av byggesøknader kan være en strevsom affære.

Ting kan fort ta tid og selve prosessen kan oppleves som kronglete og lite tilrettelagt for søkerens behov - ikke minst i en stadig mer digitalisert verden. Nå er det i ferd med å bli endringer på dette. Det legges nå opp til stadig mer innovative og fremoverlente løsninger – der kunden i større grad enn før står i sentrum.

Onsdag arrangerte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) en samling for byggenæringens aktører der man fikk en smakebit på hva som er i vente når de første digitale løsningene for komplette byggesøknader skal lanseres i løpet av året. DiBK har nå lagt frem det de kaller en digital motorvei, og det er opp til næringens aktører å fylle denne motorveien med løsninger til å gjennomføre selve prosessen. Infrastrukturen er  altså på plass, og nå skal innholdet bygges ut.

Selv om man fortsatt er inne i en tidlig fase av dette arbeidet, og motorveien, som har det formelle navnet «Fellestjenester BYGG» fortsatt skal videreutvikles, er det lansert flere prosjekter som skal fylle motorveien med innhold. Frem til nå har 17 firmaer og Oslo kommune fått konsesjon, og onsdag fikk fem av disse presentert seg for næringens aktører og DiBK selv - og det skal være flere gode løsninger på vei ut i markedet.

Blant leverandørene som nå er på ballen er Skanska i samarbeid med Atea. De har lansert sin løsning eByggsøk.no – og denne er allerede i ferd med å bli tatt i bruk. Planen er at dette konseptet ikke skal være forbeholdt Skanska - men at det skal deles med hele næringen.

Klarer man å få etablert gode digitale søknadsprosesser, vil dette åpenbart være av stor nytte både for næringens aktører – men definitivt også for kommunene selv. Det vil kunne sikre en raskere og mer effektiv prosess, med mindre muligheter for feil som skaper ytterligere forsinkelser – og man sparer ressurser på begge sider av bordet.

Med motorveien liggende klar, er det nå opp til private aktører å fylle veien med godt innhold. Så langt tyder interessen i markedet på at det er et arbeid som vil gi store positive effekter. Flere har allerede kommet et godt stykke på vei – og prosesser som dette vil også kunne være en inspirasjon til å løfte satsingen videre fremover – også innen andre områder.