Campus Kristiansund skal etter planen stå ferdig i 2024 og er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Illustrasjon: Pir II

Campus Kristiansund skal etter planen stå ferdig i 2024 og er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Illustrasjon: Pir II

 

Gir Høgskolen i Molde klarsignal om leiekontrakt for flytting til Campus Kristiansund

Kunnskapsdepartementet har gitt Høgskolen i Molde tommelen opp for nye lokaler til satsningen i Kristiansund. Dermed er siste hinderet passert for en avtale om framtidig flytting til Campus Kristiansund.

I svaret fra Kunnskapsdepartemtentet fremgår det at Høgskolen i Molde kan inngå den fremforhandlede leiekontrakten med Devoldholmen Utvikling. Saken har vært forelagt Kommunal- og distriksdepartementet, som ikke hadde merknader. Det betyr at siste hinder er passert og Høgskolen i Molde kan inngå avtale om lokaler for satsningen i Kristiansund i 20 år framover – med opsjoner, ifølge en pressemelding.

– En leieavtale på denne størrelsen er det lenge siden vi har inngått og det sier noe om ambisjonsnivået vi har for studiestedet, sier fungerende høgskoledirektør Øyvind Sørensen ved Høgskolen i Molde.

– Dette er svært gledelig. Vi ser frem til signering av leieavtalen og det videre arbeidet frem til innflytting kan skje, bekrefter rektor Steinar Kristoffersen.

Utleier Devoldholmen Utvikling er godt fornøyd med at det gikk så raskt å avklare høgskolens leieforhold også på departementsnivå. Det har mye å si for den videre framdriften for Campus Kristiansund.

– Nå er vi klare til å kjøre på med den videre byggeprosessen, og regner med å starte riving og forberedelser på tomten om ganske kort tid. Vi har hatt et godt og kontstruktivt samarbeid med Høgskolen i Molde, og nå gleder vi oss til signering av leiekontrakt og et videre spennende samarbeid mot innflytting i 2024, sier daglig leder Kristin Haug Lund i Devoldholmen Utvikling.

– En av de aller viktigste brikkene er nå formelt avklart, og vi kan fokusere enda mer på å bygge innhold og samarbeid mellom aktørene fram mot åpning høsten 2024, sier Roland Mauseth, prosjektleder for Campus Kristiansund hos Møre og Romsdal fylkeskommune

Selve signeringen av avtalen vil skje i nærmeste framtid i Kristiansund.