Gigantiske skoleutbygginger på gang

I løpet av årets første uker har regjeringen gitt klarsignal til utbygging av to nye gigantiske undervisningsutbygginger. Samlet vil det investeres for nær 16 milliarder kroner i de to utbyggingene.

Hvert år realiseres det en rekke skoler både på grunnskole-, videregående- og høyskolenivå. Det er likevel få prosjekter som noensinne har rukket opp til størrelsen på de to nye utbyggingene som nå har fått klarsignal. De to prosjektene vi snakker om er utbyggingen av campusområdet til NTNU i Trondheim og det nye livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo – som skal bli blir Norges største universitetsbygg.

Campus-området til NTNU skal bygges ut over en periode på hele ti år – og det er snakk om en utbygging av nybygg på 92.000 kvadratmeter og ombygging av 45.000 kvadratmeter av eksisterende arealer på skolen. Dette skal koste rundt ni milliarder kroner. Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo skal total bli på cirka 66.000 kvadratmeter og skal etter planen stå ferdig høsten 2024. Samlet kostnad skal ligge på nærmere sju milliarder kroner.

Det er dermed liten tvil om at vi her snakke om noen enorme utbygginger som vil prege studiemiljøet i begge disse byene i stor grad.

Det er de senere årene bygget en rekke større skolebygg i landet, så Statsbygg begynner å få solid erfaring i å bygge ut nye og moderne undervisningsbygg tilpasset fremtidens utdanningskrav på høyskolenivå. Nå vil de få ansvaret med også å bygge ut disse to storprosjektene. Størrelsene på disse to utbyggingene, som delvis vil bygges ut i samme tidsperiode, vil gi utfordringer og muligheter for byggenæringen – og det skal bli spennende å se hvilke utbyggingskonsepter man velger. Blir det store totalentrepriser der ulike samarbeidskonstellasjoner bestående av entreprenører, rådgivere og arkitekter konkurrerer sammen i en form for utviklings- eller innovasjonskonkurranse der man konkurrerer om totalforslag – eller blir det mer delte entrepriser med en rekke ulike aktører under tett ledelse av byggherren.

Uansett innfallsvinkel er det definitivt mange som ser frem til at man kommer videre i prosessen – og at konkurransene etter hvert kommer ut i markedet. Det å bygge ut moderne skolebygg er noe helt annet enn hva utbyggingen av slike utdanningsinstitusjoner var for bare noen få år siden – og det kan ligge an til mange spennende nye konsepter for Statsbygg å ta tak i om de ønsker å bruke kompetansen som finnes ute i markedet.