Trond Cornelius Brekke. Foto: Nicolas Tourrenc
Trond Cornelius Brekke. Foto: Nicolas Tourrenc

Går fra RIF til BNL

Byggenæringens Landsforening (BNL) har ansatt Trond Cornelius Brekke som ny kommunikasjonssjef og samfunnskontakt. Han kommer fra en tilsvarende stilling i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

– BNLs bransjeforeninger og medlemsbedrifter er avgjørende for at Norge skal klare å møte de store samfunnsutfordringene Norge står overfor, som bærekraftig vekst i byene, klimautfordringer og behov for ny infrastruktur. Jeg gleder meg til å bidra til å gjøre BNL, bransjeforeningene og medlemsbedriftene både viktigere og mer synlige samfunnsaktører, sier Brekke i en pressemelding.

Trond Cornelius Brekke har de siste seks årene jobbet som kommunikasjonssjef og samfunnskontakt i RIF, og har tidligere erfaring som rådgiver i Geelmuyden.Kiese, Cap Gemini Ernst & Young og MSL/JKL. Brekke er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

– Vi er svært glade for å få Trond med på laget i BNL og tror hans brede erfaring innenfor de fleste kommunikasjonsdisipliner vil bidra til å gjøre oss enda mer synlige, jobbe for et godt omdømme for næringen og styrke vårt arbeid mot besluttende myndigheter. Han har kjenner byggenæringen godt, sakene vi jobber med og har stort nettverk blant bedrifter og politikere, sier Nina Solli, administrerende direktør i BNL.

– Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring. BNLs visjon om å samle hele verdikjeden i en næringsorganisasjon som representerer en konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs byggenæring, er en strategi som krever god kommunikasjon på mange nivåer. Dette ser jeg frem til å bidra til i årene fremover, sier Brekke.