Illustrasjon: NSW ArkitekturHåvard Sundseth i Fosenhus og Laila Morønning i Forsvarsbygg signerer kontrakten. Foto: ForsvarsbyggIllustrasjon: NSW Arkitektur

Fosenhus vant kontrakt på Ørland flystasjon

Fosenhus har fått i oppdrag å bygge nytt militært idrettsbygg og velferdsbygg på Ørland flystasjon for Forsvarsbygg.

Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding denne uken.

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Fosenhus AS om oppføring av militært idrettsbygg, samt fornyelse og rehabilitering av tidligere Hårberg skole til nytt velferdsbygg på Ørland flystasjon. Kontrakten har en verdi på 133 millioner kroner, heter det i meldingen.

Det nye idrettsbygget skal bygges i to etasjer og vil ha et bruttoareal på om lag 3.800 kvadratmeter. Det skal blant annet inneholde arealer for ulike typer treningsformer og kontorer. Det nye velferdsbygget er en fornyelse og ombygging av gamle Hårberg skole, og får et bruttoareal på om lag 4.200 kvadratmeter. Det skal blant annet romme en ny kantine og lokaler til prestetjeneste, undervisning og andre velferdsaktiviteter.

Velferdsbygget og idrettsbygget har planlagt ferdigstillelse henholdsvis høsten 2021 og sommeren 2021.

– Det er godt å komme i gang med realiseringen av dette prosjektet. Det er flott at vi har funnet en god måte å utnytte det gamle skolebygget på, sier fungerende utbyggingssjef, Laila Morønning i pressemeldingen.

– Dette er en stor kontrakt for oss, men vi har god erfaring med både rehabilitering og den type anlegg som idrettsbygget representerer. Vi ser frem til å samarbeide med Forsvarsbygg, som vi har gjort med flere andre prosjekt knyttet til kampflybasen, sier Håvard Sundseth, daglig leder i Fosenhus.