Prosjektdirektør Olaf Dobloug orienterte de fremmøtte på Forsvarsbyggs frokostmøte om de kommende investeringene som den statlige forsvarsbyggherren planlegger. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Varsler stor Forsvarsbygg-aktivitet - Det er en opprusting i gang

Prosjektdirektør for Ørlandet og Evenes kampflybaser Olaf Dobloug kunne fortelle om mange og store Forsvarsbygg-investeringer i årene som kommer.

Forsvarsbyggs frokostmøte på Byggedagene har vært et fast innslag siden utbyggingen av Ørland kampflybase ble vedtatt i 2012. Prosjektdirektør for Ørland og Evenes kampflybaser, Olaf Dobloug, startet årets første av to byggedager med å orientere om kommende kontrakter på både kampflybasene og andre av Forsvarsbyggs satsinger i årene som kommer.

‒ Vi har betydelig virksomhet i hele landet, og det er en opprusting i gang, sa Dobloug om Forsvarsbygs fremtidsinvesteringer.

Forsvarsbygg regner med å omsette for 4,5 milliarder kroner på Ørland kampflybase i årene som kommer, og planlegger investeringer for rundt fire milliarder på Evenes flystasjon frem mot 2022. I tillegg skal den statlige byggherren omsette rundt to milliarder kroner i andre prosjekter i perioden 2019 til 2022.

Under frokostmøtet på Byggedagene kunne de fremmøtte få høre om akkurat hva som foregår i forbindelse med utbyggingene. I år planlegger Forsvarsbygg blant annet byggestart på prosjektene Forsyning 2, med en investeringsramme på 200 millioner kroner, Vaktbygg med en investeringsramme på 130 millioner kroner, bygging av boliger til omtrent 50 millioner kroner.

‒ Mange tror vi er ferdige på Ørlandet, siden flyene har kommet, men nesten halvparten av pengene er ennå ikke brukt. I 2019 skal vi investere nesten fire milliarder kroner her, og vi sliter med å få brukt alt, fordi det må gå så fort, fortalte Dobloug.

Samtidig må Forsvarsbygg spare penger, og de har anbefalt for Forsvarsdepartementet å gjennomføre boligutbyggingen i forbindelse med flybasen som offentlig-privat samarbeid (OPS).

På Evenes planlegger Forsvarsbygg å lyse ut mer enn 20 kontrakter i løpet av 2019. Blant annet lyses konkurransen ut om nye mannskaps- og befalsforlegninger i mai i år, og i løpet av våren lyses anbudet ut på forberedende grunnarbeider og hangarporter for ny patruljeflyhangar.

I tillegg til kampflybasene kunne Dobloug orientere om Forsvarsbyggs planer for utbygging av ubåthavnene på Haakonsvern og Ramsund, nye fjellanlegg for luftromsovervåking, utbygging av garnisonen i Porsanger i Finnmark og Værnes i Trøndelag.

Se utbyggingsoversikten fra frokostmøtet her.