GOD KUNDE. Veidekke har vært den viktigste Interform-kunden over mange år. Munch-museet i Bjørvika er et av prosjektene entreprenørselskapet valgte Interforms glidestøp-konsept.

Forventer stor vekst etter Veidekke-kjøp

Interform-leder Svein Perlestenbakken tror på et betydelig løft i aktiviteten med Veidekke som eier.

Fakta

Interform ble etablert i 1968 og var i en periode verdensledende på glidestøping.

Brødrene Pedersen AS i Oslo eide selskapet.

Svein Perlestenbakken kjøpte Interform på slutten av 80-tallet, men solgte videre til Eeg-Henriksen (nå NCC) i 1997.

Perlestenbakken ble igjen eier i 2001, før NCC nok en gang gikk inn som eier i 2006.

I høst kjøpte Veidekke alt utstyr og overtok ansatte i selskapet.

Daglig leder Svein Perlestenbakken i Interform AS.

I høst kom meldingen om at Veidekke kjøpte alt utstyr og overtok ansatte i Interform.

Glidestøpselskapet er nå en egen avdeling i Veidekke som har fått navnet Veidekke Interform.

Svein Perlestenbakken forsetter som leder av glidestøpvirksomheten, og er meget positiv til at utstyr og ansatte nå har blitt en del av Veidekke-systemet.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe som vi har gjort tidligere, det vil si at vi tar oppdrag for alle entreprenører, men det ligger i dette kjøpet at Veidekke internt ønsker å bruke glidestøp mer i sine prosjekter. Ikke minst gjelder det på byggsiden hvor vi mener det ligger et stort potensial for Veidekke både i det norske, svenske og danske markedet, sier Perlestenbakken til Byggeindustrien.

Vil jobbe aktivt i markedet

Dette bekreftet også konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg i meldingen selskapet sendte ut i forbindelse med oppkjøpet.

– Vi ønsker med dette kjøpet å kunne ta større del av produksjonen selv i våre prosjekter i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg vil vi aktivt jobbe i markedet for å tilby denne produksjonsmetoden for kunder utenfor eget konsern. Glidestøp har store fordeler for mange bygg- og anleggsprosjekter, og vi har svært gode erfaringer fra samarbeid med Interform de senere årene som ved det nye Munch-museet i Oslo, uttalte han.

Største kunden

Perlestenbakken forteller at Veidekke har vært den største Interform-kunden i mange år. I en periode sto faktisk Veidekke-prosjekter for 70 prosent av selskapets omsetning.

– Det gjenstår å se hvor mye internprosjektene vil utgjøre, men vi forventer at Veidekke-prosjekter vil stå for minst 50 prosent av omsetningen, sier han.

Konkurransefortrinn

Perlestenbakken er ikke i tvil om at Veidekke og andre entreprenører som velger glideforskaling vil ha et konkurransefortrinn sammenlignet med klatreforskaling ved bygg med heis- og trappesjakter som har mer enn fem etasjer.

– Sammenlignet med klatreforskaling kan man spare flere måneder på total byggetid. Glidestøp er også veldig forutsigbart kostnadsmessig og det er en meget fordelaktig byggemetode i forhold til HMS, sier han.

– Utfordringen for glidestøp som byggemetode er at entreprenørene ofte ser på den høye kostnaden i perioden glidestøpen pågår, og man glemmer totalkostnaden og de besparelsene man oppnår ved å kutte byggetiden med for eksempel to måneder. Vi kommer derfor til å jobbe veldig mye med å få opp en matrise som viser kostnadsbilde fra a til å sammenlignet med klatreforskaling, fortsetter Perlestenbakken.

Skal vokse

Veidekke Interform vil fortsette å leie arealer på Skytta utenfor Oslo slik glidestøpselskapet har gjort i en årrekke. Ifølge Perlestenbakken har de en bra utstyrspark som ikke krever de store investeringene, men den nye Veidekke-avdelingen rigger seg for vekst og er allerede i gang med å forsterke organisasjonen.

– Vi skal bygge opp selskapet og vi har allerede rekruttert to nye fra Veidekke-systemet. I 2019 har vi et budsjett på 60-70 millioner kroner, men det er et enormt marked og får vi dette til å fungere slik vi ønsker, vil det om få år være fullt mulig og oppnå en omsetning på 100-200 millioner kroner, fastslår Perlestenbakken.

44 år med glidestøp

Svein Perlestenbakken har jobbet med glidestøp i 44 år og kom inn i Interform da selskapet, som kan feire 50 år i år, var ledende på glidestøp world wide. Han har lovet Veidekke å være med videre, men regner med at det ikke går veldig lang tid før det kommer inn nye krefter som kan ta over lederansvaret.

– Jeg ønsker å være med og bidra til at vi kommer skikkelig i gang som en del av Veidekke, men jeg ser for meg at jeg kan gå over i en slags konsulentstilling slik at andre kan ta over styringen, sier Perlestenbakken.