Direktør Thorbjørn Thoresen takker regiondirektør Kristin Willoch Haugen fra Innovasjon Norge for tilliten og tildeling av 15 millioner for å utvikle fremtidens byggekonsept for Forsvaret. Foto: Annicken Piene Røed, Forsvarsbygg

Forsvarsbygg får 15 millioner til nytt byggekonsept

Forsvarsbygg har blitt tildelt 15 millioner i støtte til gjennomføring av innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge.

- Forsvarsbygg starter nå opp prosessen med å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept, for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret, sier direktør Thorbjørn Thoresen og prosjektleder Astrid Hillestad i Forsvarsbygg i en pressemelding.

- Bruk av nye typer våpen og materiell, samt økt kriseberedskap, stiller krav til fleksibilitet i bygningsmassen. Dette er grunnlaget for ideen om å utvikle en robust endringskapasitet i fremtidens portefølje for eiendom, bygg- og anlegg, sier utdyper Thoresen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg mener markedet for et nytt byggekonsept er mye større enn Forsvarets behov. De mener at alle som benytter containere, telt eller mobilløsninger i dag, er potensielle brukere av bygg som erstatter tradisjonell stasjonær bygningsmasse.

Med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling har Forsvarsbygg laget en ideskisse og vil gå i dialog med leverandørmarkedet for å utforske muligheter for videreutvikling av nye boligkonsepter. I tillegg til behov for fleksibilitet, mobilitet, bruk av resirkulerbare materialer og energiselvforsyning skal ønsket løsning være i tråd med Forsvarsbyggs miljøstrategi og imøtekomme FNs bærekraftsmål om innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon og til å stoppe klimaendringene.

- Oppgaven med å møte prosjektets ønsker er utfordrende, men vi har stor tro på at markedet er i stand til å utvikle de løsningene vi har behov for, understreker Hillestad.

Kostnader til gjennomføring av innovasjonspartnerskapet er estimert til totalt 19 millioner kroner inkl. mva. Av beløpet er 2 millioner kroner egenfinansiering og 2 millioner egen arbeidsinnsats.