Forsinkelser på Hovedbanen

Signalfeil gjør at det har oppstått forsinkelser på Hovedbanen mellom Hauerseter og Dal. Feilen rammer hovedsakelig lokaltogene mellom Drammen og Dal.