Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ett av fem Oslo-tog forsinket

Mer enn hvert femte pendlertog i Oslo-området er forsinket. Signalfeil på det flere tiår gamle anlegget er den viktigste årsaken.

Mens jernbaneverkets statistikk viser at rundt 90 prosent av alle togene i landet er i rute, er tallene mindre oppløftende for dem som pendler til og rundt hovedstaden, skriver Dagens Næringsliv.

I morgenrushet har 77 prosent av togene fra Moss til Oslo vært i rute hittil i år. 10 prosent har vært forsinket, mens hele 13 prosent har blitt innstilt. 65 prosent av returtogene på ettermiddagen har vært i rute. Også her er andelen innstilte tog rundt 13 prosent, mens hele 22 prosent har vært forsinket. Til og fra Asker er snaut 80 prosent i rute.

Kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket vil ikke rangere årsakene til forsinkelsene, men sier signalfeil dominerer.

– Vi sliter i rushet og skulle gjerne gjort det bedre. Men signalanlegget er planlagt på 1950-tallet og mye av utstyret er fra 1970-årene, sier Bakken. Han sier det kan ta 15 år og milliarder av kroner å bytte ut alt med digitale signalanlegg med den felleseuropeiske standarden ERTMS.

Hvert døgn går det drøyt 1.000 tog til og fra Oslo.