Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord. Bildet viser en illustrasjon av hvordan en slik beredskapshavn kan se ut. Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord. Bildet viser en illustrasjon av hvordan en slik beredskapshavn kan se ut. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/Oslo Havn
Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord. Bildet viser en illustrasjon av hvordan en slik beredskapshavn kan se ut. Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord. Bildet viser en illustrasjon av hvordan en slik beredskapshavn kan se ut. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/Oslo Havn

Foreslår ny beredskapshavn i Oslo

Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn ser på mulighetene for en nytt beredskapssenter for sjøtjenester.

Det skriver Oslo Havn i en pressemelding tirsdag.

– Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles på ett sted, står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg, i meldingen.

Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord.

Arbeidet startet i 2022, og har vært ledet av Oslo Havn. I dag er beredskapsetatene spredt på Akershusstranda, Vippetangen og Sjursøya, heter det i meldingen. Nødetatene er samstemte i at Oslo blir tryggere hvis det etableres en felles beredskapshavn.

– Politiet har behov for en god lokalisering av tjenestene våre på sjøen, og en samlokalisering vil kunne gi positive effekter for beredskapen, sier leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand i Oslo politidistrikt.

Planene for ny beredskapshavn er tegnet av Nordic Office of Architecture. De viser, ifølge pressemeldingen, at det er mulig å etablere en beredskapshavn med nødvendige fasiliteter og kaiplasser på Kongshavn Nord.

– Ved å etablere flytende kaianlegg for beredskapshavna, unngår vi mudring og utfyllinger i sjøen på Kongshavn Nord. Det er en snill måte å utvikle området på og bra for miljøet, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Ifølge pressemeldingen vil samlokaliseringen også frigjøre arealer og bygninger i Byhavna for andre utviklingsprosjekter.