Oslo Havn har utarbeidet illustrasjoner av hvordan en samlet fergeterminal kan se ut på Vippetangen. Illustrasjon: Alt.arkitektur

Oslo Havn har utarbeidet illustrasjoner av hvordan en samlet fergeterminal kan se ut på Vippetangen. Illustrasjon: Alt.arkitektur

Byrådet foreslår en felles fergeterminal på Vippetangen

Byrådet i Oslo foreslår en felles fergeterminal for danskebåten og Kiel-fergen på Vippetangen.

I dag har de to utenriksfergene hver sine terminaler. Kiel-fergen har sin terminal på Filipstad og danskebåten på Vippetangen. Byrådet ønsker på sikt en felles terminal på Vippetangen for de to fergene.

- I dag har byrådet gått inn for at vi skal samle utenriksfergene på Vippetangen, og det vil bli en svært god løsning når vi skal utvikle fjordbyen Oslo fremover, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) i en pressemeliding.

- Når vi samler fergene på Vippetangen kan vi avvikle havnearealene på Hjortnes og frigi resten av Filipstad til grønn og fremtidsrettet byutvikling. Vi kan åpne for sentrumsnære boliger, arbeidsplasser og kultur. Jeg ser også for meg flotte rekreasjonsområder langs fjorden, torg, butikker og serveringssteder, legger byutviklingsbyråden til.

Byrådet mener at Kongshavn bør bevares som godshavn. Oslo trenger en velfungerende, bynær havn. Kongshavn er en avgjørende arealreserve for å nå målet om å flytte mer godstransport fra vei til sjø.

- Oslo er en havneby og vi ønsker å flytte mer gods fra vei til sjø. Sjøtransport reduserer klimagassutslipp, luftutslipp, veiulykker og behovet for å bygge veier. Mye av de tidligere havnearealer er allerede transformert til annen byutvikling, og bruk av Kongshavn er en avgjørende arealreserve for å ivareta kapasiteten fremover, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for næring og eierskap i samme melding.

Saken om plassering av fergeterminal sendes til Oslo bystyre til endelig vedtak. Deretter vil arbeidet med reguleringsprosess for ny, felles fergeterminal igangsettes.