Grønlikaia. Foto: HAV Eiendom

Grønlikaia. Foto: HAV Eiendom

Hevder Grønlikaia-inndeling fører til stykkevis og delt byutvikling

Under parallelloppdraget for å være med på utviklingen av Grønlikaia, valgte HAV Eiendom å videreutvikle kaien i fem ulike områder. – Villgjøringsteamet var kritiske til oppsplittingen, og foreslo å bruke byutviklingen som læringsarena for naturbaserte løsninger, sier Elin Tanding Sørensen i Urbant HAV.