Foto: Flügger.

Flügger faser ut malingserie for å styrke miljøprofilen

Flüggers Flutex-maling skal nå fases ut og bli erstattet av mer miljøvennlige serier med Svanemerking. I en av seriene benytter malingprodusenten spann av 50 prosent resirkulert plast.

Det kommer frem i en pressemelding fra Flügger.

Flügger er i gang med sin hittil største produktendring. For å imøtekomme stadig skjerpede miljøkrav har selskapet valgt å fase ut sin kanskje mest tradisjonsrike malingstype, Flutex, til fordel for oppgraderte varianter i Flüggers portefølje, skriver selskapet i meldingen.

– Dette er den mest omfattende produktforbedringen i Flüggers historie. Over hele linjen går vi nå over til betydelig forbedrede og mer skånsomme versjoner av allerede eksisterende produkter, sier product manager Christian Backman.

Ved å skjære ned i porteføljen blir det mer oversiktlig for kundene å velge riktig maling for deres spesifikke behov, skriver Flügger.

For profesjonelle malere lanseres det nå en forbedret Flutex Pro, og malingprodusenten kommer også med en oppgradert versjon av Dekso. I tillegg introduseres Flügger Perform, som er en budsjettvennlig variant for private brukere fylt i spann som er laget av 50 prosent resirkulert plast, opplyser Flügger.

De tre malingstypene produseres slik at de oppfyller kravene til Svanemerket.

Flügger opplyser at selskapet har en Going Green-strategi, hvor de jobber for en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Blant målene for 2030 er en CO2-nøytral produksjon og salg av 100 prosent miljømerket maling i Norden.

– Going Green definerer forretningsmålene våre og setter tonen for en ny og bærekraftig Flügger i løpet av det neste tiåret. Men grønn omstilling er slett ikke nytt for oss. Vi lagde faktisk vår første vannbaserte maling allerede på 1960-tallet, sier CEO Sune Schnack.