Det er stadig flere som tror det foregår korrupsjon i Norge. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB
Det er stadig flere som tror det foregår korrupsjon i Norge. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Flere tror det foregår korrupsjon i Norge

Seks av ti nordmenn tror det foregår ulike former for korrupsjon i staten, ifølge innbyggerundersøkelsen.

Samtidig tror fem av ti at det foregår korrupsjon i kommunene. Det er en økning fra 2021 da fire av ti svarte at de tror det er korrupsjon i staten og kommunene.

– Det er en negativ utvikling i hvor mange som tror det forekommer korrupsjon i Norge, og det må tas på alvor, sier direktør Hilde Singsaas i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

– Samtidig ser vi at Norge gjør det bra i internasjonale rangeringer av korrupsjon. Organisasjonen Transparency International rangerte Norge nylig som verdens fjerde minst korrupte land, understreker hun.

Det er også flere innbyggere enn før som tror at venner og familie favoriseres i både statlig og kommunal saksbehandling. Fra forrige undersøkelse har tallet økt fra fem til seks av ti innbyggere.