Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere ble arbeidsledige i juli

Tallet på arbeidsledige økte med 2.900 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

I sin omtale av statistikken skriver imidlertid Nav at arbeidsledighetstallene ble hentet ut en uke senere i juli i år enn i fjor.

– Siden antallet arbeidsledige alltid øker på denne tiden av året, bidrar dette til at ledighetstallet blir høyere, heter det i teksten.

I tillegg har Nav innført nye rutiner hvor det sendes SMS til ledige om at de må huske å sende inn meldekort dersom de fortsatt skal være registrert.

– Liten økning
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng forklarer endringene i ledighetstallene slik:

– Den store økningen i ledigheten fra juni til juli i år skyldes etter Navs vurdering i stor grad at tallene hentes ut en uke senere enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om man justerer for disse forholdene, anslår vi at det kun var en liten økning i ledigheten i juli, sier hun.

Nedgang fra i fjor
Hvis man sammenligner med situasjonen i juli i fjor, har det blitt 900 færre arbeidsledige her til lands. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent.

– Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 29 og 20 prosent sammenlignet med juli i fjor. Ved utgangen av juli var ledigheten lavest innen akademiske yrker med 1,1 prosent av arbeidsstyrken, mens den var høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,4 prosent. Innen barne- og ungdomsarbeid er ledigheten ofte på sitt høyeste om sommeren, skriver NAV.

Sammenligner man med fjoråret, er ledigheten lavere i de fleste fylker. Størst har nedgangen vært i Rogaland (-26 prosent) og Vest-Agder (-16 prosent).