Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere arbeidsledige i mai enn april

I mai utgjorde de arbeidsløse 3,4 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra april.

følge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 95.000 arbeidsledige i mai (snitt april-juni), som er 11.000 færre enn i februar (snitt januar-mars). Dette er en nedgang på 0,4 prosentpoeng. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig har arbeidsledigheten økt fra 3,2 prosent i april til 3,4 i mai.

I andre kvartal 2019 økte antall sysselsatte personer i Norge med 22.000 personer fra tilsvarende kvartal året før. Dette er en oppgang på 0,2 prosentpoeng. Økningen kommer fra heltidssysselsatte, skriver SSB.

Arbeidsledigheten lå rundt 4 prosent i et års tid, før den avtok i oktober i fjor og nådde 3,2 prosent i april i år.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige.

Ved utgangen av juni var 73.500 personer var registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 6.500 færre enn i juni i fjor, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

SSBs AKU-tall ligger som regel klart høyere fordi SSBs undersøkelse også omfatter folk som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.