Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Ledigheten ned til 3,5 prosent

I mars utgjorde de arbeidsløse 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra desember.

Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 98.000 arbeidsledige i mars (snitt februar-april), som er 6.000 færre enn i desember (snitt november-januar). Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, melder Statistisk sentralbyrå.

Sist den sesongjusterte ledigheten var 3,5 prosent var i juni 2014.

Ifølge AKU ble 12.000 flere sysselsatt fra desember til mars, justert for sesongvariasjoner. De siste to årene har antallet sysselsatte steget med 78.000 personer. Sysselsettingsprosenten har i samme periode økte fra 66,7 til 67,8 prosent.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige.

I mai var 79.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

SSBs AKU-tall ligger som regel klart høyere fordi SSBs undersøkelse også omfatter folk som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.