Senterpartiets stortingspolitker Siv Mossleth sto klar med kakespaden og ville feire at Hålgolandsvegen kunne deles opp i flere stykker. Nå er kakefesten avlyst, og Mossleth tror sjansene for en oppdeling av prosjektet er svekket. Foto: Senterpartiet

Fikk ikke flertall for anleggsforslag - tror sjansen for en oppdeling av hålogalandskaka er svekket

Siv Mossleth (Sp) er skuffet over at de ikke fikk flertall i Stortinget for et representantforslag de mener ville styrket norsk anleggsbransje. Nå tror hun sjansene for en oppsplitting av Hålogalandsvegen-prosjeketet til nærmere ti milliarder er svekket. Det tror ikke Frp og Bård Hoksrud.

Tirsdag var det duket for en bred anleggsdebatt i Stortinget.

Senterpartiet hadde fremmet et representantforslag som de mente ville styrke norsk anleggsbransje, men fikk ikke med seg flertallet som består av Høyre, Frp og Venstre.

Målet med Sps forslag var å sørge for at de store offentlige byggherrene i sine anskaffelser prioriterer å utvikle lokalt, regionalt, og nasjonalt næringsliv.

Senterpartiet begrunnet forslaget med at mange kontrakter nå er blitt så store at norske aktører ikke kan eller vil delta i konkurransen om dem.

Kakefest avlyst

Senterpartiets Siv Mossleth har vært spesielt opptatt av å få til en oppslitting av OPS-prosjektet Hålogalandsvegen, noe som har ført til stor debatt i den norske anleggsbransjen.

Den muligheten mener hun nå er svekket, til tross for at det er lagt inn en flertallsmerknad fra Ap, FrP og Sv i forslaget om at de ønsker oppdeling av prosjektet.

– Frp har tidligere sagt at de vil dele opp Hålogalandsvegen i flere kontrakter slik at nasjonale og regionale aktører skal kunne delta i konkurransen, men så stemmer de likevel imot forslaget vårt. Da er kakefesten avlyst, sier Siv Mossleth i en melding til Byggeindustrien.

– Men Frps Bård Hoksrud understreket fra talerstolen i dag at de står for merknaden de har om Hålogalandsvegen, og at de fortsatt ønsker at regjeringen skal dele opp kontrakten i flere deler?

Bård Hoksrud viser til stortingsflertallets merknad, og Høyres Helge Orten sa også at mange var enige med oss. Alt dette er bra for norsk anleggsbransje. Forslaget vårt fikk fram positive signaler, men statsråden hørtes ikke ut som om han kom til å følge flertallsmerknaden. Derfor er jeg skuffet over at vi ikke fikk vedtatt et tydelig flertall for forslaget vårt, sier Mossleth.

- Flertall for disse forslagene kunne styrket norsk anleggsbransje og skapt flere arbeidsplasser nå i en usikker tid for bransjen.

Frp forventer at regjeringen følger opp ønske om oppsplitting

Bård Hoksrud (Frp) forventer at regjeringen følger opp flertallsmerknaden i det nedstemte forslaget og splitter opp kontrakten om bygging av Hålogalandsvegen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bård Hoksrud (Frp) forventer at regjeringen følger opp merknaden.

– At Mossleth og Sp ikke trur at regjeringen følger opp flertallsmerknaden fra Stortinget, må jo de få mene. Men ja, jeg har trua på - og forventer - at regjeringen følger opp flertallets merknad, sier Bård Hoksrud til Byggeindustrien.

Høyre: Risiko handler om mer enn størrelse

Helge Orten, transportpolitisk talsperson i regjeringspartiet Høyre, uttrykte sterk skepsis til å dele opp Håloglandsvegen.

Helge Orten i Høyre er skeptisk til oppdeling og sier risiko i anleggsprosjekter handler om mer enn kontraktsstørrelse. Arkivfoto.

Han pekte på at risiko i anleggsprosjekter ikke bare handler om kontraktsstørrelser.

– Det handler også om ting som grunnforhold, kontraktsform og andre komplekse struktuer. Hålogalandsvegen som OPS er forankret i NTP ra 2017, og det er har bransjen forholdt seg til. Vi vet at en norsk leverandør er aktuell, og uansett om det blir en norsk eller en utenlandsk entreprenør som vinner kontrakten, så vil det også være behov for norske underentreprenører. Nå skaper vi uforutsigbarhet i måten vi gjennomfører samferdselsprosjekteter på, og det skaper forsinkelser. Det er derfor til fordel for alle at vi gjennomfører Håloglandsvegven slik det er lagt til rette for, sa Orten.

– Jeg tror de fleste i denne salen deler intensjonen i represantsforslaget fra Senterpartiet. Vi ønsker alle det beste for norsk leverandørindustri, og nettopp derfor har vi også i vår periode i regjering gjort det kan for å legge til rette for at norske entreprenører skal være konkurransedyktige i kampen om norske veikontrakter. Vi har lagt opp til varierte kontrakter, både små, mellomstore og store og kontrakter vinnes fortløpende av norske entreprenører. Det er det som er utgangspunktet vårt og vi trenger ikke lage verden verre enn hva den er, sa Orten fra talerstolen i Stortinget.

Hareide skeptisk til oppdeling

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har tidligere sagt at en oppsplitting av Hålogalandsvegen vil føre til forsinkelser. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var nylig gjest i Byggeindustriens podkast Byggeplassen og der sa han at han ikke ønsket en oppdeling av OPS-prosjektet.

– Men den saken er til behandling i Stortinget, så jeg skal ikke si noe om hva de ulike partiene på Stortinget mener om det. Men det vi vet, er at dersom vi stykker opp, så vil det ta lenger tid, sa Hareide.