Dale kaller Sp-forslag for anleggsbransjen «utdatert proteksjonisme»

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han tar bekymringen fra anleggsbransjen på alvor, men sier han mener forslagene fra Senterpartiet ikke treffer.

Tirsdag meldte Byggeindustrien at fem stortingsrepresentanter fra Senterpartiet brukte første dag i det nye stortingsåret til å fremme et forslag for å bygge opp under konkurrnaskraften til den norske anleggsbransjen.

De vil at Stortinget skal be regjeringen sørge for at Statens veg­vesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i for­bindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

Onsdag svarer samferdselsministeren på hva han synes om forslagene.

– Svaret er ikke å begrense konkurransen. Sps løsning er utdatert proteksjonisme. Dette må vi løse ved gode kontraktsstrategier som gjør at vi har både små, mellomstore og store kontrakter og dermed reelt utvikler vår egen entreprenørbransje, sier Dale til NTB.

Han sier det nå pågår omorganiseringer i både Bane Nor og Statens vegvesen med opprettelse av egne utbyggingsavdelinger for å sørge for en økt profesjonalisering.

– Det er viktig at Statens vegvesen, Nye veier og Bane Nor har gjennomtenkte løsninger for blant annet størrelse på kontraktene for å få mest mulig konkurranse. Da må de ikke innrette kontraktene slik at norske bedrifter ikke kan være med, sier han.

Økt risiko

Et av forslagene er at store kontrakter skal deles opp i delkontrakter, slik at det er lettere for norske aktører å være med og konkurrere.

I år legges både kontraktene for Håloglandsvegen i Nordland og Sotrasambandet i Vestland ut på anbud. Førstnevnte kontrakt er anslått å ha en verdi på hele 9–10 milliarder kroner.

Ifølge bransjeorganisasjonen EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) er Håloglandsveg-kontrakten trolig for stor for både det norske og det nordiske markedet.

– En kinesisk, fransk eller tysk entreprenør som omsetter for 100 milliarder kroner årlig, vil nok se på et prosjekt til 9–10 milliarder kroner som et lite prosjekt. Men for norske bedrifter, som i hovedsak er små og mellomstore, er det få som har muligheten til å ta denne risikoen. Vi ser også en tendens til at stadig mer risiko legges over på entreprenørene i kontraktene, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA til NTB.

Kan tappe bransjen

Sandberg mener utviklingen kan føre til at Norge vil miste mange dyktige fagarbeidere, at store norske anleggsaktører blir redusert til underentreprenører, og i ytterste konsekvens at mange norske aktører vil forsvinne fra markedet.

– Vi synes det er veldig rart at når man nå skal ha en kjempesatsing i Nord-Norge med utbygging av Håloglandsvegen, så er anbudet rigget slik at det i hvert fall ikke er noen nordnorske entreprenører som kan være med og konkurrere, sier Sandberg.