Mandag ble hele Ski stasjon åpnet. Foto: Terje Borud/Bane Nor
Mandag ble hele Ski stasjon åpnet. Foto: Terje Borud/Bane Nor

Ferdigstilte Ski stasjon på Follobanen

Mandag morgen nådde Follobane-prosjektet en ny milepæl da hele nye Ski stasjon ble tatt i bruk.

Klokken 04:42 mandag morgen gikk første tog fra Ski stasjon. Nå kan de reisende benytte hele den nye stasjonen, med gjennomgang fra øst til vest og avganger fra alle spor og plattformer.

– Vi takker for tålmodigheten til reisende og naboer, og vi takker for innsatsen til nesten 600 arbeidere som i sommer har jobbet på Follobanen, sier Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i en kommentar på Bane Nors nettsider.

Per David Borenstein er prosjektdirektør i Follobaneprosjektet. Arkivfoto: Frode Aga

Per David Borenstein er prosjektdirektør i Follobaneprosjektet. Arkivfoto: Frode Aga

Den vestre delen av Ski stasjon ble tatt i bruk for to år siden, men det var først mandag at hele stasjonen ble åpnet med en ny bred undergang under alle sporene, nytt reisetorg på østsiden av stasjonen, samt ny bussterminal. Det er Obrascon Huarte Lain (OHL) som har vært hovedentreprenør på denne delen av Follobaneprosjektet.

Gjennom den seks uker lange sommerstengningen av togtrafikken, har det pågått et omfattende arbeid med ombygging av to gamle tunneler inne på Oslo S. I tillegg har det pågått arbeider på jernbanen i området ved Nordenga bru, Trelastgata, Oslogate, Mosseveien, Middelalderparken og fra Lodalen til Bekkelaget.

Det har også vært gjennomført arbeider på jernbanestrekningen fra Kolbotn stasjon til Ås stasjon, og fra Ås til Rygge. I tillegg er altså Ski stasjon ferdigstilt.

Follobanen åpnes for trafikk 11. desember 2022. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen vil få en reisetid på bare 11 minutter. Selve Follobanen blir 22 km lang, men hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor. Follobanens tunnel i to atskilte spor, er den lengste jernbanetunnelen i Norden.