Deichman Bjørvika er nominert til DOGA Hedersmerket, som deles ut torsdag 11.3. Foto: Einar AslaksenMoholt 50|50 er også nominert til DOGA Hedersmerket. Foto: Juan Carlos AyalaKristian Augusts gate 13 kan vinne DOGA Hedersmerket. Foto: Kyrre Sundal

Fem arkitekturprosjekter nominert til DOGAs hederspris

Deichman Bjørvika, Moholt 50|50 i Trondheim, Kristian Augusts gate 13 i Oslo, Nygaardsplassen i Fredrikstad og Byantikvarens laboratorium i Bergen er nominert til DOGA Hedersmerket.

Torsdag 11. mars deler Design og arkitektur Norge (DOGA) ut sin gjeveste pris, Hedersmerket. Arkitekturprosjekter utgjør fem av totalt 11 nominerte.

– Disse fem arkitekturprosjektene er unike på hver sin måte. De har likevel til felles at de er med på å skape en ny bevissthet rundt hvilke arkitektoniske virkemidler som skal til for å skape gode og levende byer og tettsteder, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA i en pressemelding.

Her er de fem nominerte:

Deichman Bjørvika

 • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo og Deichman Bjørvika
 • Arkitekter: Lundhagem og Atelier Oslo
 • Hva: Oslos nye hovedbibliotek

«Måten bygget bruker dagslyset, den fleksible romløsningen og hvordan fasaden både reduserer energibruk og fungerer som solskjerming er innovativ og inspirerende. Det er godt gjort å få et så stort og komplekst bygg til å fremstå inkluderende og nesten intimt, og det er all grunn til å tro at det nye hovedbiblioteket vil være et samlingspunkt for kunnskap og inspirasjon langt inn i fremtiden,» heter det i juryens vurdering.

Moholt 50|50

 • Byggherre: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 •  Arkitekt: MDH Arkitekter
 • Hva: Et fortettings- og bydelsprosjekt rundt Trondheims største studentby. Alle bygningene er passivhus bygget i massivtre.

«Det er tydelig at miljømessig og sosial bærekraft har vært sentrale drivere som har påvirket prosjektet helt ned på detaljnivå. Et godt eksempel på dette er hvordan de bruker arkitektur for å legge til rette for fellesskap og motarbeide ensomhet. Et annet eksempel er den smarte løsningen med faste, plassbygde møbler som gjør at studentene i praksis kun trenger å ha med seg en madrass når de flytter inn,» heter det i juryens vurdering.

Kristian Augusts gate 13

 • Byggherre: Entra og Spaces (leietaker)
 • Arkitekt: Mad arkitekter
 • Hva: En bygård i Oslo som har blitt et referanseprosjekt for sirkulær og bærekraftig byggeskikk.

«Kristian Augusts gate 13 tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi vi trenger slike banebrytende prosjekter. Vi er ikke i tvil om at dette prosjektet har potensial til å endre bransjen. Byggherre, arkitekter og rådgivere skal ha mye skryt for arbeidet som er lagt ned gjennom hele prosjektet. De har valgt største motstands vei og jobbet beinhardt for å få dette viktige pionerprosjektet opp og stå,» skriver juryen.

Byantikvarens laboratorium

 • Byggherre: Pallas og Byantikvaren i Bergen (leietaker)
 •  Arkitekt: Arkitektstudio Elfrida Bull Bene
 • Hva: Tre falleferdige hus i Bergens som har blitt transformert til moderne kontorlokaler for Byantikvaren.

«Byantikvarens laboratorium er ikke først og fremst et gammelt bygg som er restaurert, men et moderne bygg som på glimrende vis trekker tråder tilbake til fortiden. Det er komplekst, nyskapende og respektfullt, og formidler arkitekturfaget på en subtil og inviterende måte,» skriver juryen.

Nygaardsplassen

 • Byggherre: Cityplan
 • Arkitekt: Mad arkitekter
 • Byreparasjon i Fredrikstad

«Cityplan og Mad arkitekter har lykkes med å skape et flott urbant gulv med gode møteplasser og vennlig arkitektur. Samtidig har de våget å passe inn, i stedet for å insistere på å stikke seg ut. Vi vil applaudere de gjennomtenkte materialvalgene og hvordan prosjektet er gjennomført med stor respekt for det eksisterende,» skriver juryen.