- Du må sikre deg at elektrikere som jobber i boligen din har de nødvendige kvalifikasjoner og godkjenninger, sier Ove Guttormsen i NELFO.

- Farlig å bruke useriøse elektrikere

NELFO registrerer at bruk av useriøse elektrikere ofte medfører farlige feil i elektriske anlegg. - Dette er feil som i verste fall kan utløse en livsfarlig brann.

Dette skriver NELFO i en pressemelding.

- Altfor ofte må våre medlemsbedrifter rette brannfarlige feil i elektriske anlegg, på bakgrunn av ulovlig utført arbeid, sier Ove Guttormsen, adm. direktør i NELFO - bransjeforeningen for elektroinstallatørene.

- Det er dessverre en del elektrikere som opererer i markedet uten rette kvalifikasjoner.

Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en el-virksomhet som oppfyller gjeldende kvalifikasjonskrav og som er registrert i myndighetenes sentrale register hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Arbeidet skal ledes av en faglig ansvarlig (elektroinstallatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Virksomheter som ikke følger reglene driver ulovlig. De fremstår ofte som profesjonelle ved at de tilbyr sine tjenester gjennom anerkjente kanaler.

- Det kan være fristende å kjøpe tjenester fra useriøse aktører fordi de som oftest opererer med lave priser. Husk at det er du som eier av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Du kan bli påført betydelige merutgifter hvis jobben må gjøres på nytt av en registrert elektroinstallatør, sier Guttormsen.