Fall i tunnelstatistikken ikke tegn på lavere anleggsaktivitet

I forrige uke ble tunnelstatistikken lagt frem - og den fortalte om en overraskende dupp i tunnelaktiviteten i 2018 - samtidig som vi opplever rekordnivåer innen anleggssektoren.

Det var på Fjellsprengningsdagen torsdag Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) kunne legge frem tallene som viste at etter seks år på rad med volumrekorder, faller entreprenørenes uttak fra norske tunnel- og bergromprosjekter med hele 25 prosent i 2018. Tallene viser at tunnelentreprenørene i år vil ta ut 5,824 millioner faste kubikk bergmasser, noe som er en nedgang på hele to millioner kubikk sammenlignet med 2017 - og at vi må helt tilbake til 2009 for å finne sist gang NFF presenterte en nedgang i volumtallene.

Denne nedgangen kom uventet på anleggsbransjen - og også NFF som har utarbeidet tallene. De måtte ta en ekstra runde for å kvalitetssikre tallene - men de stemte. Med oppgang i så mange år - og med en anleggsaktivitet som aldri har vært i nærheten av dagens nivå - var det ikke forventet at tallene skulle ned.

Dette er likevel ikke noe tegn på at aktiviteten innen bransjen generelt, eller innen tunnel spesielt, er på vei ned i en bølgedal. Tallene er påvirket av at mange store prosjekter går mot slutten. Samtidig står mange nye storprosjekter kø - men disse har ikke kommet så langt at de oppveier hvor aktiviteten er på vei ned. Men de nye kommer – og de vil igjen løfte tallene til nye høyder. En rekke store jobber er på gang – og flere kommer. Samtidig skal vi huske på at denne statistikken ikke tar høyde for sprengning som skjer i dagen – og her er aktiviteten meget stor.

Anleggsbransjen skal investere for rekordhøye 92 milliarder kroner i 2018 - i tillegg kommer anleggsvedlikeholdet på rundt 34 milliarder kroner. Dette er en kraftig økning i forhold til kun for få år siden. Og veksten skal fortsette både i 2019 og 2020. Dermed vil aktiviteten øke innen alle sektorer i anleggsbransjen – og det er på ingen måte noen umiddelbar fare for at tunnelentreprenørene skal få mindre å bryne seg på i tiden fremover.