Boliger i Oslo. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Boliger i Oslo. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Færre tar opp lån – både blant private og bedrifter

Etterspørsel etter lån fra husholdninger og foretak falt litt i tredje kvartal i år. Bankene venter den samme utviklingen i fjerde kvartal.

Det viser Norges Banks siste utlånsundersøkelse. Sentralbanken spør hvert kvartal de største norske bankene om endringer i etterspørselen og tilbudet av lån til privatpersoner og bedrifter.

Bankene melder også om litt økt bruk av avdragsfrihet for både nye og eksisterende boliglånskunder. Mens etterspørselen etter lån falt noe, var kredittpraksisen om lag uendret i tredje kvartal.

Undersøkelsen viser samtidig at utviklingen i økonomien og finansmarkedene får varsellampene til å blinke hos bankene.

– De fleste bankene ser noe økt risiko for at foretak innen næringseiendom og eiendomsutvikling kommer i brudd med vilkår i eksisterende låneavtaler, og de stiller noe strengere krav til egenkapital ved nye lån, står det i undersøkelsen.