Næringspolitisk direktør i BNL, Audun Lågøyr.Riksadvokat Tor-Aksel Busch.Skattedirektør Hans Christian Holthe.Avdelingsdirektør Knut Smedsrud.Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.Seksjonsleder og leder for arbeidsgruppen, Ragnar-Sten Gulliksen i Kripos.

- Et tidsskille i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

Torsdag la Samordningsorganet mot norsk arbeidsmarkedskriminalitet frem sin situasjonsbeskrivelse. Næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL tror de kriminelle aktørene går tøffere tider i møte.

– Nå skal de kriminelle ut av næringen. Denne rapporten er et tidsskille i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier næringspolitisk direktør i BNL, Audun Lågøyr, til Byggeindustrien.

Her er arbeidsgruppens definisjon av arbeidsmarkeds- kriminalitet

Arbeidsmarkedskriminalitet er brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene for varer og tjenester i Norge og dermed undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.

Kilde: Situasjonsbeskrivelse 2014 Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge

En arbeidsgruppe bestående av Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, NAV, Mattilsynet, UDI, Toll, Politiets utlendingsenhet og Økokrim har sammen utformet en felles situasjonsbeskrivelse av den norske arbeidsmarkeds-kriminaliteten, og har dermed skapt et felles utgangspunkt for å agere mot de kriminelle i arbeidsmarkedet.

– Vi har ikke hatt en tilsvarende felles analyse og felles virkelighetsforståelse før. Selv om rapporten ikke gir klokkeklare anvisninger, kan man trekke anbefalinger fra den som er til forveksling like de som BNL har kjempet for over flere år, sier Lågøyr.

BA prioriteres

Samordning av offentlige etater, bedre tilgang til informasjon, samordnede kontroller og ID-kontroller er noen av disse anbefalingene.

– Gjennom å være en etterrettelig og faktabasert aktør, opplever vi at BNL blir lyttet til, og oppfattes som en relevant samtalepartner, sier Lågøyr.

Skattedirektør Hans Christian Holthe kunne blant annet fortelle for et samlet pressekorps i Kripos’ lokaler at proffmarkedet i bygg og anlegg har førsteprioritet i arbeidet mot arbeidsmarkedskriminaliteten.

– Det er her det omsettes for mest penger, og det er her bakmennene har lyktes, forklarte han.

Svarte milliarder

I en artikkel på aftenposten.no tidligere i november uttalte skattedirektøren seg om at hele 31 prosent av omsetningen i europeisk bygg- og anleggsnæring er svart.

Omsetningen i den norske bygg- og anleggsnæringen i første halvår i 2014 var, ifølge Statistisk sentralbyrå på rundt 177,5 milliarder kroner.

Med en omtrentlig årsomsetning på rundt 400 milliarder kroner for den norske bygg- og anleggsnæringen, er det enorme summer som går rett inn i kriminelle hender.

– Og de samfunnsmessige kostnadene ved at kriminelle aktører utkonkurrerer de som følger loven, er ikke regnet ut, påpeker leder for arbeidsgruppen, Ragnar-Sten Gulliksen fra Kripos.