Jon Sandnes

Byggebransjen: Fast ansatte demper kriminalitet

Både byggebransjen og Kripos mener arbeidsplasser med fast ansatte bidrar til å hindre kriminalitet. De er bekymret for liberaliseringen av arbeidsmarkedet.

– Vi vil ha et samfunn som i større grad bygger opp under arbeidsgivere som satser på fast ansatte. Det går ikke med et samfunn som består av enkeltmannsforetak der alle skal selge sine oppdrag, og ingen har ansvar for de ansatte. Dette undergraver arbeidsmiljøet og gjør det vanskeligere for politiet, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) til Dagsavisen.

Han peker på at grunnmodellen i det norske samfunnet er en plattform der bedriftene har faste ansatte. Regjeringen ønsker imidlertid å gjøre det lettere for bedrifter å satse på midlertidig arbeidskraft.

– Det er ikke bra at arbeidsmarkedet smuldres opp. Det er stor fare for ansvarspulverisering hvis alle bare er oppdragsgivere og ingen har arbeidsgiverhatten på. Det er en skummel utvikling, sier avdelingsleder Eivind Borge ved Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos.