<p>EBA-styreleder Jørgen Evensen innledet Markedskonferansen.</p>

Entreprenørene og byggherrene enige: Forutsigbarhet viktigst

Styreleder Jørgen Evensen i EBA etterlyste enda mer forutsigbarhet fra byggherrene da han åpnet Markedskonferansen, og fikk støtte av nettopp byggherrene.

Markedskonferansen

221 prosjekter "pre doffin"med antatt kontraktsverdi på mer enn 50 milliarder kroner blir presentert når EBA Oslo, Akershus og Østfold og EBA arrangerer "Markedskonferansen 2018".

Konferansen, den fjerde i rekken, skal i tillegg til å gi deltakerne oversikt over markedet for offentlige bygg og kommunale anlegg i regionen, være en møteplass for bestillere og entreprenører.

- Det er et fantastisk marked vi er inne i for det offentlige og innen samferdsel, selv om det er noen krusninger på bolig. Derfor er det enda viktigere med plasser som dette, som skaper forutsigbarhet og får i gang gode samtaler, sa Evensen da han åpnet Markedskonferansen 2018 på NHOs hovedkontor i Oslo.

I år presenterer Oslo kommune, Statsbygg, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune spennende prosjekter som skal ut i markedet det neste året. I tillegg har man også i år laget en egen markedsrapport hvor man finner enda flere prosjekter i regionen.

- Dette gir oss en mulighet til å posisjonere og forberede oss slik at vi kan sette de beste ressursene på de mest spennende prosjektene. Forutsigbarhet og gode rammebetingelser skaper gode incitament og de beste vilkår for å lykkes, la EBA-styrelederen og BetonmastHæhre-konsernsjefen til.

Evensen understreket også at entreprenørene helst vil bruke mer tid på gjennomføring av prosjektene, og mindre på selve konkurransegjennomføringen.

Sammen med næringen

Evensen fikk støtte av byggherrene, som lovet forutsigbarhet. Oslo kommune skal bygge for 26 milliarder kroner de neste fire årene, og lover å spille på lag med næringen.

- Forutsigbarhet er viktig, men også en trygghet om at vi som kjøper tjeneste fra dere, faktisk forstår deres behov, sa byrådssekretær i Oslo kommune under byråd for finans, Torkil Vederhus.

- Vi skal ikke bare skrive krav, men formulere utfordringer, og finne løsninger på de utfordringene sammen med dere. Det kan bety hyppigere dialog med dere. Det kan være vi endrer oss, men det skal ikke gå på bekostning av tryggheten dere skal ha når dere møter Oslo kommune som aktør, la han til.

Vederhus viste også til kampen mot useriøsitet og satsingen på fossilfrie byggeplasser som eksempler på hvordan Oslo kommune og næringen sammen har funnet gode løsninger.

Tydelige krav og tilbud

Også Akershus fylkeskommune understreket forutsigbarhet som viktig for å lykkes, men påpekte at dette må gå begge veier.

- Vi må være tydelige i konkurransegrunnlaget. Som Jørgen Evensen sa, er det forskjell på om man skal løpe 90 eller 100 meter, sa prosjektdirektør Roger Morsund i Akershus fylkeskommune.

- Vi er også helt tydelige på at vi ikke skal ha en konkurranse på risiko. Vi ønsker ikke å velge den som har lent seg lengst ut av vinduet i tiende etasje. Derfor jobber vi med å bruke mer ressurser i tidligfase. Det er viktig at vi har forutsigbarhet og et godt konkurransegrunnlag, understreket han.

Morsund var også veldig tydelig på at de konsekvent bruker pris som tildelingskriterie, blant annet for å sikre forutsigbarhet mellom tilbud og leveranse.

- Er dere kvalifisert til å være med, så er det en priskonkurranse. Vi har noen dårlige erfaringer med kvalitet og kompetanse som tildelingskriterier. Ofte har store aktører levert gode tilbud, men det er ikke samsvar mellom det a-laget du har blitt tilbudt og de som dukker opp. Da er kontrakten tildelt fra feil premiss. Derfor har vi tatt bort kvalitet og kompetanse som tildelingskriterier, og bruker det heller i kvalifiseringen, la han til.