Foto: Engcon

Engcon etablerer eget salgsselskap i Norge

Den svenske tiltrotator-produsenten Engcon ønsker å styrke sin posisjon i det norske markedet og etablerer nå salgsselskapet Engcon Norge på Skedsmo utenfor Oslo.

Engcon har vært på det norske markedet siden 1995. Mulighetene for å vokse på det norske markedet anses som gode og en lokal virksomhet gjør det mulig å bygge gode relasjoner med sluttkundene, skriver Engcon i en pressemelding.

– Etableringen av et eget salgsselskap i Norge har over lengre tid vært høyt oppe på vår prioriteringsliste, sier administrerende direktør Krister Blomgren i Engcon.

– Det finns et stort potensial for oss i Norge. Ved å være direkte til stede kan vi jobbe nærmere våre sluttkunder og kan dermed enklere dekke deres behov nå og i framtiden, fortsetter han.

Rekrutteringen av personell for å bygge opp den lokale virksomheten er i gang. Landssjefen i Norge, Morten Fjeld Nielsen, har stor erfaring med både Engcons produkter og selskapet da han har vært salgssjef for den lokale distributøren som Engcon har hatt et langt samarbeid med, står det i meldingen.

– Å bygge en ny organisasjon basert på et produkt som er velkjent i Norge er et spennende oppdrag. Forskjellen er at vi nå har blitt en del av Engcon på ordentlig. Nærheten til morselskapet vil gjøre oss til et sterkere og mer fleksibelt selskap, sier Nielsen.

Engcon Norge åpner sine nye lokaler på Skedsmo utenfor Oslo i januar 2023, og virksomheten kommer til å bestå av selgere og teknisk personell som har ansvar for det norske markedet, opplyser tiltrotator-produsenten