Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Endringene i byggherreforskriften utsettes

Den nye byggherreforskriften som skulle innføres 1. juli utsettes nå på ubestemt tid.

Etter planen skulle endringene i byggherreforskriften, hvor det blant annet ble krav om at oversiktslisten etter byggherreforskriften § 15 skal føres elektronisk og at hele fødselsnummeret eller D-nummeret til alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skulle oppføres i oversiktslisten, innføres fra 1. juli 2016.

- Endringene i byggherreforskriften er utsatt inntil videre, bekrefter avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet overfor Byggeindustrien. Det vil si at innføringen av de nye reglene ikke skjer med det første.

- Næringen har bedt om mer tid og derfor bli ikrafttreden nå utsatt, legger Ytre-Arna til.

Byggenæringens Landsforening (BNL) gikk nylig ut og ba om mer tid før de nye reglene skulle tre i kraft. De deltok også i et møte med departementet forrige fredag, og de har dermed fått fullt gjennomslag for sine synspunkter.

- Vi er selvsagt svært glade for at Arbeids- og sosialdepartementet har lyttet til oss, og at det BNL har bedt om nå fører til at både vi og departementet kan bruke mer tid til å utforme et formålstjenlig regelverk, sier næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL til Byggeindustrien.

Han mener dette vil spare byggenæringen for mye byråkrati og store kostnader.

- Dette var et forslag som i liten grad var gjennomtenkt, spesielt med tanke på en rekke mindre prosjekter og virksomheter som ville fått krav om føring av elektroniske oversiktslister, sier han.

Bakgrunnen og den uttalte hensikten med endringene var å motvirke misbruk av HMS-kort, at oversiktslistene skal vise rett identitet for den som faktisk utfører arbeid, og effektivisere byggherrens kontroll og Arbeidstilsynets tilsyn.

Han sier at BNL umiddelbart etter sommerferien vil sette seg ned og utarbeide er forslag til endringer som skal peke på gode løsninger og likevel ta hensyn til departementet syn i saken, som da omhandler å ha kontroll over hvem som er inne på byggeplass.

- Vi er enige om det endelige målet, som er at virksomhetene skal ha god kontroll over hvem som til enhver tid er på byggeplassene, men vi mener dette kan gjøres på en bedre måte enn hva som var skissert i reglene som skulle tre i kraft 1. juli. Vi mener at HMS-kortet som nå kan leses i sanntid har et stort potensiale til å kunne bli et enda mer egnet verktøy for bedriftene. Og helt sentralt er det nå å få på plass at kortet kobles opp mot ny sentral godkjenning. Dermed kan det utvikles app-er via smarttelefon som kan bli et godt verktøy for å føre kontroll. Vi vil derfor gå I dialog med Arbeidstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet for å finne frem til gode og fremtidsrettede løsninger, som tar hensyn til at de fleste bedriftene og de fleste byggeplassene er små i denne næringen, legger Lågøyr til

- Vi er selvsagt svært glade for at Arbeids- og sosialdepartementet har lyttet til oss, og at det BNL har bedt om nå fører til at både vi og departementet kan bruke mer tid til å utforme et formålstjenlig regelverk, sier næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL.