Næringspolitisk direktør i BNL, Audun Lågøyr. Foto: Sindre Sverdrup Strand

BNL: Endringer i byggherreforskriften må utsettes

BNL mener regjeringens endringer i byggherreforskriften ikke vil ha den tilsiktede virkning, men skape økt byråkrati, økte kostnader og uklarheter på byggeplass.

– Regjeringen må utsette de varslede endringene, sier Audun Lågøyr, næringspolitisk direktør i BNL i en pressemelding.

Regjeringen, ved Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), har vedtatt endringer i byggherreforskriften med ikrafttreden fra 1.7. 2016. Endringene innebærer blant annet et krav om at oversiktslisten etter byggherreforskriften § 15 skal føres elektronisk og at hele fødselsnummeret eller D-nummeret til alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal oppføres i oversiktslisten.

Bakgrunnen og den uttalte hensikten med endringene er å motvirke misbruk av HMS-kort, at oversiktslistene skal vise rett identitet for den som faktisk utfører arbeid, og effektivisere byggherrens kontroll og Arbeidstilsynets tilsyn.

– Det er for det første uklart hvordan forskriftsendringen rent praktisk skal gjennomføres på byggeplassene. De fleste byggeplasser i byggenæringen er små. De er hverken oppsatt med pc eller nettbrett for å føre elektroniske lister. Andre elektroniske måter å føre lister på, framstår som byråkratiske og lite egnet, sier Audun Lågøyr

BNL mener det er svært betenkelig at personnummer skal samles inn på en slik måte som det legges opp til og at det deretter skal være tilgjengelig for mange. – Det er vanskelig å skjønne hvorfor byggeplasser skal hente inn personnummer fra alle som utfører arbeid på plassen og føre dette inn i en liste, når kontrolletatene raskt kan sjekke ut dette på en langt tryggere måte. Samtidig som kontrolletatene på en helt annen måte ivaretar personvernhensyn, sier Lågøyr

BNL stiller seg undrende til at det i forskriftsendringen i praksis innfører en ekstra ID-sjekk av alle som skal utføre arbeid på et bygge- eller anleggsprosjekt, hver gang de kommer til et nytt prosjekt. Det er allerede et forskriftskrav om at alle som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha et HMS-kort som identifisere den enkelte arbeidstaker og opplyser om hvem som er vedkommendes arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pålagt å sørge for nødvendig identitetskontroll ved bestilling av HMS-kort og kortutsteder gjennomfører også en identitetskontroll før HMS-kort utstedes.

– BNL mener at regjeringen legger opp til et kontrollregime som vil skape mye byråkrati og ekstrakostnader for bedriftene, uten at det er dokumentert at det vil gi noen effekt. Det blir ikke enklere å være seriøs av disse endringene.

BNL møter Arbeids- og sosialdepartementet fredag. Det er viktig at ASD raskt tar stilling til vårt krav. Hasteinnføring av denne bestemmelsen er det ingen som tjener på, avslutter Lågøyr.