Endelig økende interesse for yrkesfag

Torsdag la Utdanningsdirektoratet frem søkertallene for opptak til den videregående skolen for 2015/2016. De viser en gledelig oppgang innen yrkesfag og ikke minst har økningen til bygg- og anleggsfag vært relativt kraftig.

Mange har vært bekymret over utviklingen til yrkesfagene – og det med god grunn. Stadig færre har valgt en yrkesfaglig utdanning de senere årene og statusen rundt håndverksfagene har vært dalende. Dette har selvsagt flere årsaker og ikke minst gjenspeiler det den velstandsutviklingen vi har sett i Norge de senere årene.

Det er derfor veldig gledelig og selvsagt ekstremt viktig at man nå ser ut til å ha klart å snu denne trenden. All oppmerksomheten det har vært rundt problematikken har tydeligvis hatt en innvirkning på de unge og foreldregenerasjonens råd om valg av utdanning for de unge og håpefulle.

Økningen innen yrkesfag generelt sett er på magre én prosent, og dermed nokså marginal. Men om vi sammenligner med de senere års utvikling er dette noe man kan være godt fornøyd med. Ser vi på bygg- og anleggsfag spesielt er økningen langt større – den er på 11 prosent. Dette er veldig gledelig og faktisk helt nødvending - nedgangen de senere årene har vært veldig sterk – og mange har vært bekymret for hvordan dette skulle ende. Det står oppgaver i kø i årene fremover – men vi må selvsagt ha en oppegående næring for å løse alle disse oppgavene – og jobben kan ikke bli gjort uten en solid gruppe fagarbeidere.

Nå er tallene i seg selv ikke nok til å endre utviklingstrenden alene. Det er slik at i 2007 var det ca. 5.800 søkere til bygg- og anleggsfag – i fjor var det 3.401 og i år ser det altså ut til å bli 3.774. Erfaringene viser også at frafallet i løpet av utdanningsperioden er på så mye som 50 prosent – så det er klart vi trenger et godt grunnlag i bunn om vi skal klare å utdanne nok til å holde tritt med oppgavene som kommer. Med dagens nivå klarer vi ikke det. Vi trenger utenlandsk arbeidskraft for å kunne utføre alle oppgaver. Slik vil det også bli fremover. Men vi kan håpe at 2015 ble året da utviklingen snudde og at populariteten for bygg og anlegg blant de unge begynte å stige igjen.

Det er nå viktig at man ikke lener seg tilbake og tror at snuoperasjonen er gjort. Det har vært et stort engasjement for å bygge opp under bygg- og anleggsfagene – og dette arbeidet må fortsette med uforminsket stryke. Det må være et konstant fokus på dette. Selvsagt gjelder dette også næringen selv. Virksomhetene i byggenæringen har her et enormt ansvar. Dette gjelder både det å øke lærlingeinntaket men selvsagt også å sørge for at næringen bygger opp et bedre omdømme. En virksomhet kan selvsagt ikke redde en hel næring, men alle kan bidra. For er det én ting som blir avgjørende for næringens evne til å rekruttere dyktige unge jenter og gutter fremover – og det er hvordan næringen oppfattes ute i samfunnet. Her har vi dessverre mye å gå på ennå. Men vi tror man nå kan være på riktig vei…