Brualternativ på E39. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Ekstremprosjekterer E39 med BIM

I løpet av noen timer skal BIM-teknikere fra flere aktører sammen prosjektere 20 kilometer europavei i BIM. Novapoint Brukermøte i mai tar for seg ekstrem bruk av BIM.

Det skriver Vianova Systems i en pressemelding torsdag.

«For virkelig å teste ut hvordan man ved hjelp av BIM kan samhandle optimalt og planlegge mest mulig effektivt, er praktisk «ekstremprosjektering» av en delstrekning av E39 først på agendaen under årets Novapoint Brukermøte i Haugesund 20-22 mai», skriver Vianova Systems i pressemeldingen.

Årets fagkonferanse innen samferdsel og kommunalteknikk har temaet BIM:MER, og samler, ifølge meldingen, over 300 deltagere.

Brukermøtet er det 26. i rekken, og starter med at en faggruppe av spesielt inviterte gjester tar på seg oppgaven med å prosjektere omtrent 20 kilometer E39 på Haugalandet på noen timer i BIM.

Vianova Systems daglige leder Idar Kirkhorn vil så presentere resultatet av prosjekteringen i plenum dagen etter, etterfulgt av Statens vegvesens delprosjektleder for fjordkryssingen, Mathias Kjerstad Eidem, som vil fortelle videre om utredninger og planene for E39 så langt.

Novapoint Brukermøte den 20-22 mai i Haugesund vil dreie seg om store og små nye erfaringer med BIM.

Se hele programmet for Novapoint Brukermøte 2014 her.