Det har vært gjennomslag i Kjørholttunnelen. I byggeperioden skal tunnelen blant annet brukes for å skyve på plass en del av broelementene til den nye Grenlandsbrua.
Det har vært gjennomslag i Kjørholttunnelen. I byggeperioden skal tunnelen blant annet brukes for å skyve på plass en del av broelementene til den nye Grenlandsbrua.Foto: Eiffage.

– E18 Rugtvedt - Langangen i rute

Nye Veier og totalentreprenøren Eiffage er i gang med utbygging av ny E18 mellom Rugtvedt og Langangen. Ifølge byggherren er prosjektet i rute.

Arbeidene med konstruksjonen av nye tunneler og bruer er godt i gang flere steder langs strekningen som skal bli ny firefelts E18 gjennom Porsgrunn og Bamble i Vestfold og Telemark fylke, skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Prosjektet er i rute og det er aktivitet på flere steder langs strekningen. Det pågår både klargjøring for betongarbeider for bygging av den nye Grenlandsbrua og fundamentering for de to nye Langangenbruene. I tillegg er tunnelarbeider i rute. Sammen med entreprenøren sørger vi for at arbeidene skjer under trygge forhold også i vintermånedene, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for ny E18 Rugtvedt – Langangen.

Bruer og tunneler i Langangenområdet

I Langangenområdet er fundamentet for konstruksjonen av de to nye Langangenbruene, under bygging. Fra platået på østsiden av dalen, skal betongkonstruksjonene skyves på plass en etter en, til de danner nye bruer over dalen, opplyser Nye Veier.

I denne parsellen har også utgravingen av de to tunnelløpene gjennom Blåfjell begynt. Tunnelen lengst vest blir 80 meter lang og her forventes det gjennombrudd i mars 2022. Den andre tunnelen gjennom Blåfjell blir 370 meter lang. Totalentreprenør Eiffage Génie Civil forventer gjennomslag i mai 2022.

De to Blåfjelltunnelene er forholdsvis korte, og vil bli forbundet med 200 meter vei i dagen, skriver Nye Veier.

Det er B&G Tunnel som utfører tunnelarbeidene for Eiffage.

Fundamentering av ny Grenlandsbru i 2022

Arbeidet med ny Grenlandsbru er også i gang. Foreløpig pågår forberedende arbeider og klargjøring for betongarbeider med bruas hovedpilar. Dette arbeidet skal i gang over nyttår, opplyser Nye Veier.

– Den oppmerksomme trafikant på vei nordover over Grenlandsbrua, har kanskje lagt merke til gjennomslaget i Kjørholttunnelen. Det er herfra at en del av broelementene senere skal skyves ut, mens midtpartiet skal løftes opp med kraner, og etter hvert bli til den nye Grenlandsbrua som skal gå parallelt med den eksisterende, sier Lossius.

Viktig etappe

I september 2022 skal etter planen teknisk utrustning installeres i Kjørholttunnelen.

– Utbyggingen av ny E18 mellom Rugtvedt og Langangen er en viktig etappe for å få en sammenhengende firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand, sier Lossius.